'Schaap of geit gered van illegale slacht moet naar opvang'

'Schaap of geit gered van illegale slacht moet naar opvang'

Schapen en geiten die worden gered van de illegale thuisslacht moeten niet alsnog naar het slachthuis, maar naar een dierenopvang. Dat vindt het Comité Dierennoodhulp, dat daarbij zijn hulp heeft aangeboden aan controlerende instanties als NVWA en Dierenpolitie. Dinsdag begint het Offerfeest, ofwel het slachtfeest.

Volgens het comité heeft de NVWA vorig jaar twee geredde schapen laten vernietigen in het slachthuis, omdat hun oormerken waren afgeknipt en ze daarom niet meer geschikt waren voor menselijke consumptie. Die dieren verdienden een beter lot, vindt Dierennoodhulp.

NVWA: 'Voedselveiligheid in gevaar'

Maar het kan niet anders, reageert de NVWA. 'Als dieren zich op een slachtplaats bevinden, mogen zij de locatie volgens Europese regelgeving niet meer verlaten. Als je een dier in leven wilt laten, is opnieuw registratie nodig. Het opnieuw registreren en merken van dieren betekent dat de dieren gelegaliseerd worden, zonder dat de herkomst van de dieren bekend is. Hiermee komt de voedselveiligheid in gevaar en dit is wettelijk gezien niet toegestaan.'

Strengere regels voor ritueel slachten

Sinds 1 januari gelden strengere regels voor ritueel slachten. Het kabinet was al langer in overleg met religieuze organisaties om bij de onverdoofde slacht het dierenwelzijn te verbeteren zonder godsdienstige gebruiken aan te tasten. Er was al afgesproken dat een dier hooguit 40 seconden na de halssnede buiten bewustzijn moet zijn en dat anders moet worden ingegrepen. Ook mag er alleen geslacht worden in geregistreerde slachterijen.

Tijdens het islamitische Offerfeest worden jaarlijks in ons land tienduizenden schapen en runderen halal, zonder verdoving, geslacht.

Bron: ANP

Ook interessant