toggle menu

Schadebureaus niet onafhankelijk

Stel uw huis brand af of uw boot zinkt naar de bodem. Dan bent u blij dat u goed verzekerd bent. U belt de verzekering en die stuurt dan een onafhankelijk expert. De expert neemt de schade op, onderzoekt de toedracht en koppelt dit terug naar de verzekeringsmaatschappij. Valt het volgens de verzekering binnen de dekking dan krijgt u uitgekeerd. Maar wat als blijkt dat het onderzoeksbureau eigendom is van van de verzekeraar?

Onderzoekbureau

Schade-expertise- of onderzoeksbureaus, het zijn de oren en ogen van de verzekeraar. Om een objectief en eerlijk beeld te krijgen van de omvang en de oorzaak van een schade, schakelt een verzekeringsmaatschappij een expert in. En natuurlijk ook om fraude tegen te gaan. Bij brand, autoschade, diefstal; vooral grote schades, komt er vaak een expert langs.

Vroeger waren deze experts rechtstreeks in dienst van verzekeraars. Om belangenverstrengeling te voorkomen zijn het nu zelfstandige bedrijven. Of althans, zo lijkt het. Andere logo’s, andere namen. Maar wat blijkt de onderzoeksbureaus zijn vrijwel altijd dochterondernemingen van de grote verzekeraars of sterk afhankelijk van hun opdrachtgevers.

Onderzoeksbureau Compander is een dochteronderneming van Univé. Garantex is een dochteronderneming van Unigarant, Iteb hoort bij Allianz, Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Groene Land en Interpolis werken met het bureau Achmea schadeservices. Delta Loyd heeft eigen onderzoekers in loondienst die ook de schades van ABN Amro, Virtes, Erasmus Leven en OHRA afhandelen. En bij het expertisebureau CED zijn een twintigtal verzekeraars aandeelhouders.

Verzekerde

Maandelijks betaald u netjes de premie van de verzekering. Want mocht u ooit een schade hebben dan valt dit onder de dekking. Helaas blijkt dat niet altijd het geval te zijn. Zo ondervond ook Willem Elbrink. In februari 2007 breekt er bij zijn huis brand uit.

Hij belde zijn verzekeraar Univé en die schakelde onderzoeksbureau Compander in. Volgens de brandexpert van Compander, zou geheel in tegenspraak met het rechercherapport de brand zijn aangestoken door meneer Elbrink zelf. Willem laat het er niet bij zitten.

Contra expertises, onderzoeken van het Nederlands forensisch instituut, Tudelft en TNO. Geen brandstichting maar een elektrische storing. Uitspraken van de Rechtbank, tot aan het Hof. Meneer Elbrink wordt overal in het gelijk gesteld. En nog steeds komt Univé niet met het gehele schadebedrag over de brug. Het onderzoeksrapport van Compander blijkt aan alle kanten te rammelen.

Op de redactie van Radar kwamen meer van dit soort voorbeelden binnen. Vaak ging de klacht over het onderzoeksrapport van de expert die ingeschakeld wordt door de verzekeraar.

Gedragscode

In de schade-verzekeringsbranche zijn er twee onderzoeken die verricht kunnen worden na een schademelding. Bij het feitenonderzoek wordt gekeken naar alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het onderzoek. Bij het persoonlijk onderzoek worden betrokkene gehoord.

De verzekeraars hebben gezamenlijk de gedragscode persoonlijk onderzoek opgesteld. Alleen leven ze deze gedragscode niet na. In de gedragscode staat; een bureau dat door de verzekeraar wordt belast met het uitvoeren van een persoonlijk onderzoek en dat niet tot het concern van de verzekeraar behoort.

Uit de praktijk blijkt dat het feitenonderzoek en het persoonlijk onderzoek vaak door elkaar heen lopen en wordt uitgevoerd door een expert. Het inschakelen van een schadebureau dat eigendom is van de onderneming, staat daar haaks op.

Kifid

In de cijfers van het Kifid, het klachten Instituut financiële dienstverlening, zien we ook het aantal klachten van schadeverzekeringen vanaf 2008 toenemen. In 2008 kwamen er bij het

Kifid 1.527 klachten binnen in 2010 waren dat 2.014 klachten.

Politiek

Ewout Irrgang van de SP verbaasd zich over deze kwestie. Een onafhankelijk partij komt de schade opnemen van de verzekerde en deze blijkt dan niet afhankelijk te zijn. Als consument wordt je dan behoorlijk genept. De SP kijkt of er een wetswijziging mogelijk is om dit in de toekomst te voorkomen.

In de algemene voorwaarden van de verzekeraars staat dat de verzekerde ook zelf een contra-expert mag inhuren. De verzekeraar dekt de kosten tot het bedrag wat de eigen expert van de verzekeraar normaliter kost. De praktijk leert dat een contra-expert wel het vijfvoudige kost.  

Mocht u twijfelen over een schade die niet uitgekeerd is? U kunt bij onderstaande organisaties uw klacht of vraag indienen.

Consumentenbond, om advies te krijgen moet men wel lid zijn 070-4454545

Kifid, 070-333899

www.verzekeraarklachten.nl

Stichting de Ombudsman 0900-3552248

Gerelateerd

Ook interessant