'Scheld deel hoge schulden van mensen kwijt'

'Scheld deel hoge schulden van mensen kwijt'

Mensen met hoge schulden moeten hulp krijgen door in ieder geval een deel van hun schulden bij de overheid kwijt te schelden. Het gaat dan om de verhogingen die zijn opgelegd omdat de oorspronkelijke schuld niet wordt terugbetaald. Die verhogingen vergroten het probleem en zijn in feite toch niet te innen, aldus partijen in de Tweede Kamer.

Coalitiepartij CDA en oppositiepartij SP willen een onderzoek naar de voorwaarden waaronder zulke oninbare verhogingen kunnen worden kwijtgescholden. Volgens hen is er een meerderheid voor het voorstel.

CDA en SP vinden het 'vanzelfsprekend' dat schulden worden afgelost. Maar voor een deel van de mensen met hoge schulden zijn de bedragen door de opeenstapeling van verhogingen na verloop van tijd zo hoog geworden, dat ze feitelijk oninbaar zijn.

CDA-Kamerlid René Peters benadrukt dat de overheid zelf een van de grootste schuldeisers is, van de Belastingdienst via verkeersboetes tot gemeenten. 'Sommige mensen willen wel, maar kunnen niet betalen. Daar moeten we schoon schip maken.'

Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk worden sommige mensen door de overheid genadeloos uitgeknepen: 'Verhoging op verhoging dient geen enkel doel.'

Bron: ANP

Ook interessant