Senaat akkoord met veranderingen in de zorg

Senaat akkoord met veranderingen in de zorg

De langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten gaat op de schop. De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met de Wet langdurige zorg (Wlz) die de hulp garandeert voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben.

Uitgangspunt van de Wlz is dat hulp niet per se in een instelling hoeft te worden gegeven en dat mensen meer te zeggen krijgen over de zorg die ze nodig hebben. De nieuwe wet wordt gezien als het sluitstuk van de hervormingen van het kabinet op het gebied van de zorg en komt in de plaats van de volksverzekering AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

In 2012 maakten bijna 800.000 mensen gebruik van de AWBZ. De Wlz regelt komend jaar voor 280.000 mensen die veel zorg nodig hebben een plekje in een verzorgings- of verpleeghuis. VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en SGP, goed voor een ruime meerderheid in de Senaat, schaarden zich achter deze wet.

Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid): 'De Wlz wordt de sluitsteen van de hervorming langdurige zorg genoemd. Dat is het, maar het is ook het begin. Het begin van de vernieuwing en verbetering van de langdurige zorg in Nederland.'

Zo lang mogelijk thuis wonen

Het kabinet hervormt de langdurige zorg om beter te kunnen inspelen op de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en om de stijgende zorgkosten in de hand te houden. Gemeenten krijgen er taken bij en moeten vanaf januari de ondersteuning van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten regelen.

De zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor verpleging en verzorging van mensen thuis. En vanaf januari worden de gemeenten ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Van Rijn gaf eerder aan dat er in 2017 nog steeds net zo veel geld naar de langdurige zorg gaat als nu, namelijk ruim 27 miljard euro.

Reactie ANBO: Teleurgesteld

De ANBO, belangenbehartiger voor senioren, is teleurgesteld in het besluit. Directeur Liane den Haan: 'ANBO heeft altijd gepleit voor uitstel tot 2016, omdat we er met zijn allen nog niet klaar voor zijn: ouderen, personeel van verzorgings- en verpleeghuizen en zorgkantoren.'

Dit blijkt ook uit een enquête van Radar, waarmee is onderzocht hoeveel mensen een krappe twee maanden voordat de zorghervormingen worden doorgevoerd nog niet weten waar zij aan toe zijn. Bekijk de uitslag.

Bron: ANP / ANBO

Ook interessant