toggle menu

Siriz mag voorlichting geven aan ongewenst zwangere vrouwen

Siriz mag voorlichting geven aan ongewenst zwangere vrouwen

Voorlichtingsgesprekken voor ongewenst zwangere vrouwen zullen in de toekomst worden aangeboden door drie organisaties. Onder hen is ook Siriz, de christelijke organisatie die vorig jaar in opspraak raakte omdat ze volgens een artikel in de Groene Amsterdammer 'sturend' advies zou geven aan vrouwen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) laat weten dat vier organisaties zich hadden aangemeld. Drie voldoen aan de eisen voor de nieuwe opzet. D66 en de VVD drongen erop aan dat organisaties die deze gesprekken aanbieden - en dus subsidie ontvangen - zwangere vrouwen niet in een bepaalde richting moeten sturen.

Siriz, dat voortkomt uit de Vereniging Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), gaat volgens Blokhuis de organisatiestructuur op de schop nemen. Hoe de nieuwe organisatie eruit gaat zien, moet in het najaar blijken, schrijft Bokhuis. Dan legt Siriz haar plan voor aan de leden van de VBOK.

Mars voor het Leven

Ook heeft de club een aantal aanpassingen gedaan om aan de voorwaarden voor subsidie te voldoen. De organisatie staakt haar deelname aan de Mars voor het Leven, een jaarlijkse anti-abortusbetoging. Ook trekt Siriz zich terug uit het Platform Zorg voor Leven.

Kamerlid Pia Dijkstra (D66) vindt het goed dat Siriz 'stopt met allerlei sturende uitingen zoals de Mars voor het Leven'. Dijkstra is nog wel bezorgd over de toekomstige banden tussen Siriz en de VBOK. 'Wij blijven het dus zeer kritisch volgen.'

'Neutrale keuzenhulp is essentieel'

Ook Ockje Tellegen (VVD) blijft sceptisch over de banden tussen Siriz en de VBOK. 'Neutrale en objectieve keuzehulp is essentieel voor ongewenst zwangere vrouwen die abortus overwegen. Wij zullen het daarom op de voet blijven volgen.'

Een nog op te richten groep van 'onafhankelijke deskundigen' moet jaarlijks gaan controleren of de organisaties zich aan de regels houden, schrijft Blokhuis. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zal betrokken zijn bij het toezicht. Daarnaast komen er verplichte trainingen en opleidingen voor medewerkers van de organisaties, verzorgd door één centrale instantie.

Bron: ANP

Ook interessant