Situatie pensioenfondsen nog meer verslechterd

Situatie pensioenfondsen nog meer verslechterd

De financiële situatie van Nederlandse pensioenfondsen is in het derde kwartaal verder verslechterd. Het aantal deelnemers aan een pensioenfonds dat niet aan de wettelijke minimumeisen voldoet, nam volgens cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) toe.

Inmiddels is 63 procent van alle pensioengerechtigden aangesloten bij een fonds dat onder de kritische ondergrens komt voor zijn zogeheten beleidsdekkingsgraad. Die is mede van invloed op besluiten over het korten op pensioenen.

Lage rente

Grote boosdoener is het huidige renteniveau. Doordat rentes blijven dalen, moeten pensioenfondsen meer geld in kas houden om aan hun verplichtingen te voldoen. De actuele dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, daalde het voorbije kwartaal met bijna 3 procentpunt tot 98,1 procent.

Pensioenverlaging

Grote pensioenfondsen waarschuwden vorig week al voor pensioenverlagingen voor miljoenen Nederlanders. Daarbij wordt steeds luider een beroep gedaan op de politiek om de rekenregels voor pensioenfondsen aan te passen.

Bron: ANP

Ook interessant