Sociale huurbewoner kan huurbevriezing aanvragen

Sociale huurbewoner kan huurbevriezing aanvragen

Wie een laag inkomen heeft en woont in een sociale huurwoning met een relatief hoge huur, kan in aanmerking komen voor 'huurbevriezing' of zelfs een verlaging van de huur. Dat meldt de Woonbond. Via een checklijst op de website kunnen huurders kijken of ze ervoor in aanmerking komen.

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen flink gestegen. De bond heeft met de koepelvereniging van woningcorporaties Aedes afgesproken dat huurders daar compensatie voor kunnen aanvragen. Voorwaarde is dat ze een relatief laag inkomen hebben en dat de maandelijkse huur 720,42 euro of hoger is.

300.000 huishoudens komen in aanmerking

'Het gaat in totaal om ongeveer 300.000 huishoudens', aldus een woordvoerder van de bond. 'Ook huurders met een huurprijs boven de sociale huurgrens en een inkomen tot 38.035 euro kunnen huurbevriezing krijgen.' Hoe groot die groep precies is, is volgens de woordvoerder onduidelijk.

Voorbeeldbrief

Als het zinvol blijkt (na de checklijst) om te vragen om een huurbevriezing (stabilisatie van de huurprijs) of een verlaging, verstrekt de Woonbond een voorbeeldbrief die aan de verhuurder kan worden gestuurd. De bond denkt dat het gaat om één op de acht (13 procent) mensen met een sociale huurwoning.

Directeur Paulus Jansen van de Woonbond:'We gaan ervan uit dat woningcorporaties zich aan het huurakkoord houden. Dat is voor deze huishoudens, met forse huurprijzen gezien hun inkomen, hard nodig.'

Bron: ANP

Ook interessant