Sta je onder druk van je werkgever? Dit zijn jouw rechten als werknemer

Sta je onder druk van je werkgever? Dit zijn jouw rechten als werknemer

Het coronavirus heeft een grote impact op onze werk-privé-balans. Mag je worden verplicht om buiten je reguliere werktijden door te werken? Hoe zit het met vakantiedagen? Krijg je gewoon je vakantiegeld? Spaar je nog voor je pensioen? Radar zocht het voor je uit. 

Radar hield een enquête over jouw arbeidsrechten. Tot nu toe vulden ruim 10.000 ruim werknemers/zzp'ers en ruim 200 werkgevers de vragenlijst in. Daaruit blijkt dat drie procent van de werknemers geen of een gedeeltelijke betaling van hun vakantiegeld kregen. Mag dat zomaar? 

'Geen vakantiegeld is geen optie'

Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV: 'Nee, dat mag helemaal niet. De noodmaatregel van het kabinet voorziet in het compenseren van vakantiegeld.' 

Wel geeft Jong aan dat zij zien dat het tot problemen kan leiden waardoor werkgevers uiteindelijk niet aan betalingsverplichtingen kunnen voldoen. In dat geval pleit de FNV om een extra fonds te creëren of extra vergoeding, zodat het vakantiegeld kan worden betaald.

Maar deze situatie mag volgens Jong ten alle tijden niet nadelig zijn voor werknemers. 'Veel mensen wachten op hun vakantiegeld om bepaalde kosten te kunnen betalen. Geen vakantiegeld is geen optie.'

Geen pensioenpremie

In de enquête geeft acht procent van de werkgevers zelf aan dat zij tijdelijk geen pensioenpremie afdragen. Jong: 'Dat is raar, want de noodmaatregel van het kabinet voor werkgevers voorziet in compensatie van pensioenpremie.'

Volgens Jong is het ook een kwestie van goede voorlichting geven aan werkgevers. 'Het is de verantwoordelijkheid van het kabinet en de werkgeversorganisaties dat werkgevers goed op de hoogte zijn van wat je geacht wordt te bekostigen.'

Mag de werkgever jou verplichten vakantiedagen op te nemen?

Veel werkgevers leiden financieel zwaar onder de coronacrisis en verplichten daarom werknemers om hun vakantiedagen op te nemen. Maar mag dat? Jong: 'Nee, dat mag niet. Vakantiedagen is een wettelijk recht van de werknemer en jij beslist wat daar mee gebeurt.'

Vakantiedagen die nog staan van 2019 moeten wel nog steeds voor 1 juli worden opgenomen. Dat is de enige verplichting die je als werknemer hebt wat betreft vakantiedagen. 

Wat Jong wel ziet is dat mensen nu meer verlof nodig hebben om de dingen thuis goed te regelen en daardoor soms minder productief zijn. Denk bijvoorbeeld aan thuisonderwijs voor je kinderen. 'Daar zijn andere verlofregelingen voor, maar dat kost werkgevers een hoop geld. Daarom is de FNV met het kabinet in gesprek over hoe die regelingen kunnen worden uitgebreidt.' 

'Een situatie waarin je ziek naar werk gaat, mag niet voorkomen'

CNV pleit voor een calamiteitenfonds, omdat werknemers met verkoudheidsklachten of koorts toch aan het werk moeten, massaal aan de bel trekken. Het FNV snapt niet dat er een calamiteitenfonds nodig is. 'De richtlijnen van het RIVM zijn: als je ziek bent en klachten hebt, blijf thuis. Volg die richtlijnen.'

Uit cijfers van eigen onderzoek van het FNV blijkt dat buiten de gezondheidszorg ongeveer een miljoen werknemers in nederland onveilig werken of ziek naar werk moeten komen. Jong: 'Deze situaties mogen niet voorkomen.'

Veel ziekmeldingen jaagt werkgevers op kosten en daarom heeft FNV samen met werkgevers de vraag aan de kamer gesteld om te kijken naar die kosten en te zorgen voor extra financiële compensatie. 

Onderneem zelf actie en neem contact op 

Er is een schaarste aan beschermende middelen. Daar moet volgens FNV veel beter naar gekeken worden, maar nog belangrijker is dat er op dit moment geen geen protocollen zijn hoe om te gaan met de maatregelen tijdens werk.

Jong: 'Wij pleiten voor een verplicht protocol voor ieder bedrijf namens om werknemers goed te kunnen beschermen.'  

Als laatste geeft Jong als tip mee om voor gezondheidszaken contact op te nemen met je bedrijfsarts. Heb je te maken met intimidatie of word je onder druk gezet door je werkgever? Neem dan contact op met de vakbond.

Ook interessant