Staat moet meer doen voor terugdringen CO2

Staat moet meer doen voor terugdringen CO2

De Nederlandse staat moet meer doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat oordeelde het gerechtshof in Den Haag dinsdag in een door klimaatorganisatie Urgenda aangespannen zaak. Klimaatveranderingen zijn een reële dreiging, met een ernstig risico. 'Het is de verplichting van de Staat om bescherming daartegen te bieden', aldus het hof.

Met deze uitspraak heeft Urgenda ook het hoger beroep gewonnen. De rechtbank gaf de organisatie in 2015 ook al gelijk, die uitspraak werd historisch genoemd. De Staat ging daartegen in hoger beroep. Niet omdat klimaatveranderingen niet serieus worden genomen, benadrukte de landsadvocaat tijdens de zitting afgelopen mei. 'Maar omdat de rechtbank een beleidsmatige en politieke keuze heeft gemaakt.' De rechter hoort dat volgens hem niet te doen.

'De Staat handelt onrechtmatig en in strijd met de zorgplicht'

Het hof veegde echter de vloer aan met deze en andere argumenten. 'De Staat handelt onrechtmatig en in strijd met de zorgplicht.' De uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met tenminste 25 procent verminderd worden ten opzichte van 1990. Sinds dat jaar is de uitstoot echter slechts met 13 procent gedaald en deze daling is al zes jaar geleden gestokt. 'Gelet op de grote gevaren die dreigen te ontstaan, moeten al op korte termijn verdergaande maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikassen terug te dringen.'

Goed ontvangen door Urgenda

De uitspraak werd in de zaal met een lang en luid applaus en gejoel ontvangen door de achterban van Urgenda en mensen vielen elkaar in de armen. Tijdens het voorlezen van het arrest werd ook al meerdere keren 'yes!' geroepen, of gelachen als argumenten van de staat van tafel werden geveegd.

Marjan Minnesma, directeur Urgenda, zei na afloop dat ze niet had durven hopen op deze uitspraak. 'De argumenten van de Staat zijn verpletterd, we hebben op alle punten gelijk gekregen.' De Staat kan tegen deze uitspraak - die wel direct uitgevoerd moet worden - nog in cassatie gaan. Dan bekijkt de Hoge Raad of het proces juist is verlopen of dat de zaak opnieuw gevoerd moet worden. 'Eigenlijk zeg je dan tegen je burgers dat je ze niet wilt beschermen. Ik hoop dat de Staat zichzelf die tijd en het geld bespaart', aldus Minnesma.

Bron: ANP

Ook interessant