toggle menu

'Steeds meer huisafval in kledingbakken goede doelen'

'Steeds meer huisafval in kledingbakken goede doelen'

Goededoelenorganisaties die textiel inzamelen voor hergebruik hebben in toenemende mate last van mensen die hun chemisch en huishoudelijk afval in kledingbakken dumpen. De kleding die ze ontvangen in openbare containers raakt zo ernstig vervuild, stelt de koepel Vereniging Herwinning Textiel (VHT). Dat schrijft Trouw.

Ingeleverd schoon textiel wordt hierdoor ongeschikt voor tweedehands verkoop of recycling. De situatie is zo nijpend dat de inzameling van kleding totaal dreigt te stagneren, zeggen de inzamelaars, waaronder marktleiders Leger des Heils en de stichting Sympany.

Koepel VHT stuurt maandag een brandbrief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (milieu, D66) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Afvalbeleid

Volgens de textielinzamelaars ligt het probleem voor een belangrijk deel aan het afvalbeleid van gemeenten. Die vragen burgers om afval gescheiden in te leveren en werken steeds vaker met toegangspasjes voor buurtcontainers. Ook laten zij burgers betalen voor afval.

'Gemeenten moeten met een oplossing komen'

Niet alleen producenten, maar vooral gemeenten moeten ervoor zorgen dat er een oplossing voor het probleem komt volgens  staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu). 'Zij zijn verantwoordelijk voor de inzameling van restafval en beheren de afvalbakken. Zij zien dus ook in de praktijk wat wel en niet werkt.'

VHT heeft Van Veldhoven om maatregelen gevraagd. Het vervuilingspercentage ligt nu tussen de 12,5 en 15 procent, vier jaar geleden was het nog 8 procent, staat in een brief aan de bewindsvrouw.

De vereniging heeft het probleem ook aangekaart bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In veel gemeenten gaan vuilcontainers alleen open met een pasje, terwijl kledingbakken meestal open zijn. Daardoor eindigt veel huisvuil toch in de inzamelbakken.

Bron: ANP MediaWatch / Trouw

Ook interessant