toggle menu

Stichting wil topman Staatsloterij aanpakken

Stichting wil topman Staatsloterij aanpakken

Stichting Loterijverlies heeft een deurwaarder afgestuurd op Frans van Steenis, directeur van de Staatsloterij.

De claimorganisatie houdt hem ervoor aansprakelijk dat de loterij nog altijd geen voorziening heeft getroffen voor een schadevergoeding aan de circa 200.000 deelnemers van Loterijverlies.

'Juridisch dammen'

Ook stoort de stichting zich eraan dat Van Steenis meewerkt aan de fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto. Daarmee zou hij 'juridische dammen' opwerpen die de positie van de schuldeisers verslechtert die bij Loterijverlies zijn aangesloten.

Misleiding

De Hoge Raad oordeelde begin dit jaar dat de Staatsloterij zich in de periode 2000 tot 2008 schuldig heeft gemaakt aan misleiding. De loterij deed onder meer misleidende mededelingen over de winkansen. Loterijverlies wil door de topman persoonlijk aan te pakken de Staatsloterij bewegen snel met vergoedingen over de brug te komen.

De Staatsloterij liet woensdag weten het te betreuren dat met Loterijverlies nog 'geen realistische en voor beide partijen acceptabele oplossing' is gevonden. Loterijverlies zou de Staatsloterij verwijten dat zij met de ophanden zijnde fusie met de Lotto de positie van de stichting doelbewust wil verslechteren, aldus een verklaring. Deze verwijten zijn echter aantoonbaar onjuist, meldde de Staatsloterij. De loterij blijft zich naar eigen zeggen inspannen om te komen tot een passende oplossing voor alle betrokkenen.

Meer over Stichting Loterijverlies

Radar besteedde in de uitzendingen van 23 februari en 31 augustus aandacht aan Stichting Loterijverlies. De Stichting Loterijverlies vraagt mensen aan te sluiten om een geldelijke schadevergoeding te eisen. Hoe denkt de stichting dit te kunnen doen? Kijk hier de uitzending terug voor het antwoord.

Bron: ANP

Ook interessant