Stikstofaanpak kabinet: gerichte snelheidsverlagingen

Stikstofaanpak kabinet: gerichte snelheidsverlagingen

Er komen gerichte snelheidsverlagingen op plaatsen waar dat echt leidt tot minder neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden.

Dat meldt verantwoordelijk minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Het kabinet wil volgens Schouten 'snel en zorgvuldig' maatregelen treffen om het stikstofprobleem op te lossen. Per gebied wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de natuur te herstellen en tegelijkertijd de vergunningverlening weer op gang te brengen.

Bron: ANP

Ook interessant