Tijdelijke nieuwe rekentoets van de baan

Tijdelijke nieuwe rekentoets van de baan

Het plan van minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) voor een tijdelijke nieuwe rekentoets voor middelbare scholieren loopt stuk op verzet in de Tweede Kamer. Hij is er niet in geslaagd regeringspartijen CDA en D66 te winnen voor de voorlopige toets, die scholen voortaan zelf zouden mogen maken.

Om het rekenniveau van scholieren op te krikken, werd vijf jaar geleden een landelijke rekentoets ingevoerd. Die zou uiteindelijk mede bepalen of een leerling zou slagen of zakken. Maar de 'afrekentoets', zoals hij al gauw door het leven ging, sneuvelde na felle kritiek.

Rekenvaardigheid voortaan in beoordeling cijfer

Het nieuwe kabinet besloot een beoordeling van de rekenvaardigheid voortaan op te nemen in het cijfer voor wiskunde en andere vakken, maar zover is het nog niet. In de tussentijd wil Slob het rekenen apart blijven toetsen, al wil hij het maken van die toets dus aan scholen overlaten. Maar coalitiepartners CDA en D66 en vrijwel de hele oppositie zien niets in die tussenoplossing.

Achteroverleunen

Slob vindt het beter de rekentoets pas helemaal af te schaffen als de herinrichting van alle schoolvakken, die nu gaande is, is afgerond. Bovendien is hij er nog niet gerust op dat het rekenonderwijs op peil blijft en wil hij dat graag in de gaten kunnen blijven houden. Als de toets nu al verdwijnt, gaan scholen misschien ook wel weer achteroverleunen, vreest de minister.

Vervolgopleidingen hebben baat bij rekencijfer

Hij voert verder nog aan dat vervolgopleidingen juist wel graag een duidelijk rekencijfer van hun nieuwelingen zien. En dat leerlingen die geen wiskunde volgen, hoe dan ook nog blijven opgescheept met een rekentoets. Als die voor anderen wel verdwijnt, worden zij benadeeld.

'Onheldere en overbodige schoolrekentoets'

Maar een grote Kamermeerderheid toonde zich woensdag ongevoelig voor die argumenten en blijft tegen Slobs 'onheldere en overbodige' schoolrekentoets. De minister nam daarop nuchter zijn verlies en liet blijken de wens van de Kamer te volgen.

Bron: ANP

Ook interessant