Uitbetaling vakantiegeld laat bij veel mensen op zich wachten

Uitbetaling vakantiegeld laat bij veel mensen op zich wachten

Door de crisis wachten steeds meer werknemers op de uitbetaling van het vakantiegeld. Volgens het Meldpunt Vakantiegeld van vakbond CNV is dit met name in de evenementensector aan de orde. Maar ook in de horeca en bij contactberoepen als kappers en schoonheidssalons wordt het geduld van personeel op de proef gesteld.

Het meldpunt werd ingesteld toen uit onderzoek van CNV bleek dat acht procent van de werkenden geen vakantiegeld ontving. Werknemers van tientallen bedrijven richtten zich tot de bond. De teller van het aantal meldingen loopt nog dagelijks op.

Wees alert op afstel

Naast het niet ontvangen van vakantiegeld zijn er volgens CNV ook veel meldingen van mensen die pas later dit jaar hun vakantiegeld ontvangen. De bond vraagt deze groep mensen om alert te zijn. 'Uitstel betekent soms afstel', aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Wettelijk recht

CNV benadrukt dat vakantiegeld een wettelijk recht is dat werkgevers niet 'zomaar' eenzijdig kunnen inhouden. De bond zegt verder met verschillende organisaties in gesprek te zijn om tot een oplossing te komen. Het meldpunt blijft open tot zeker eind juni. Dan wordt de balans opgemaakt.

Bron: ANP

Ook interessant