Uitspraak over bewaarplicht privédata

Uitspraak over bewaarplicht privédata

De rechter in Den Haag oordeelt woensdag of er een eind gemaakt moet worden aan het massaal verzamelen en opslaan van gegevens over internet- en telefoongebruik van burgers. Het kort geding daarover diende 18 februari.

De Wet Bewaarplicht Telecommunicatie bepaalt dat telecombedrijven en internetproviders gegevens over internet- en telefoniegebruik moeten bewaren. Dit om politie en justitie te ondersteunen bij de opsporing.

Geraadpleegd bij onderzoek 

Belgegevens moeten een jaar worden opgeslagen, maar mogen alleen worden geraadpleegd bij een onderzoek naar een misdrijf waar een straf van acht jaar of meer op staat. Als het gaat om criminaliteit die met minder dan acht jaar wordt bestraft, wordt de toegang tot de gegevens gehalveerd naar een half jaar. Voor opgeslagen internetgegevens is de bewaartermijn zes maanden.

Aantasting van privacy 

Onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en privacyvoorvechter Privacy First eisen dat de wet buiten werking wordt gesteld. Het Europese Hof van Justitie bepaalde vorig jaar dat het opslaan van communicatiegegevens van iedereen -zonder concrete verdenking- een zware aantasting van de privacy is en niet is toegestaan.

Bron: ANP 

Ook interessant