toggle menu

Universiteit over 10 jaar 'schoolser'

Universiteit over 10 jaar 'schoolser'

De universiteit moet de komende tien jaar 'schoolser' worden. De campus is het middelpunt van de opleiding. Het onderwijs wordt kleinschaliger en intensiever.

 Er komen meer docenten, meer buitenlandse studenten en digitale onderwijsvormen worden steeds belangrijker. Ook moeten specifieke opleidingen aanvullende eisen kunnen stellen aan aankomende studenten. Dat staat in de donderdag gepresenteerde strategische onderwijsvisie 'Goedemorgen professor. Visie op studeren in een nieuwe tijd' van de vereniging van universiteiten VSNU.

Rijksbijdrage per student

Tegelijkertijd is er volgens de universiteiten niet voldoende geld om aan de ambities te kunnen voldoen. De vergoeding die universiteiten per student van het Rijk ontvangen, daalde in veertien jaar met meer dan een kwart. In 2000 was de rijksbijdrage per student een kleine 20.000 euro, afgelopen jaar was het 14.300 euro.

Uitval studenten

'De overheid wil dat de universiteiten iedereen met een vwo-diploma toelaat, dat de kwaliteit verbetert en dat studenten op tijd afstuderen, maar heeft daar geen extra geld voor over', zegt VSNU-voorzitter Karl Dittrich. 'Het is niet mogelijk om aan alle drie de punten te voldoen. Als alle studenten toegelaten moeten worden, kan dat tot gevolg hebben dat meer studenten uitvallen.'

In de komende drie jaar investeren de universiteiten vanuit hun reserves alvast 200 miljoen in het onderwijs. Daarna moet het geld binnenkomen dat de overheid krijgt door het leenstelsel dat komend collegejaar wordt ingevoerd. Hiermee krijgen nieuwe studenten in het hoger onderwijs vanaf september geen basisbeurs meer als gift van de overheid. Ze moeten dat bedrag voortaan lenen.

Bron: ANP

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant