'Universiteiten moeten strenger kunnen selecteren aan de poort'

'Universiteiten moeten strenger kunnen selecteren aan de poort'

Universiteiten en hogescholen zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om te selecteren aan de poort. Dat is een van de adviezen van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) om de 'mismatch' tussen opleidingen en arbeidsmarkt aan te pakken.

De Vereniging Hogescholen is het 'volstrekt niet eens' met de voorgestelde aanpassingen van het onderwijsstelsel door adviesorgaan AWTI. Volgens de scholenkoepel zou het stelsel juist baat hebben bij méér vrijheid van onderwijsinstellingen om hun eigen profiel te kiezen, in plaats van minder.

Volgens de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) zou er onder meer een nieuw orgaan moeten komen om toezicht te houden op het onderwijsstelsel. Maar volgens Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, heeft niemand daar baat bij. 'Nog een toezichthoudend orgaan naast de Inspectie en de NVAO betekent alleen maar meer bureaucratie, meer verantwoordingslast en meer overhead voor de instellingen'.

Mismatch tussen opleidingen en arbeidsmarkt

AWTI stelt ook dat universiteiten en hogescholen meer mogelijkheden zouden moeten krijgen om te selecteren aan de poort. Daarmee zou de 'mismatch' tussen opleidingen en arbeidsmarkt kunnen worden aangepakt.

Volgens de adviesraad is het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland niet toekomstbestendig. 'Het onderwijsstelsel levert niet de juiste mix aan afgestudeerden die de arbeidsmarkt vraagt, niet qua oriëntatie (beroepsgericht of academisch), noch qua niveau en studierichting. Universiteiten en hogescholen maken geen scherpe keuzes die aansluiten bij toekomstige maatschappelijke behoeften', aldus het AWTI.

Groei van studentenaantallen

Volgens de onderzoekers lijken de Nederlandse onderwijsinstellingen steeds meer op elkaar doordat ze beloond worden voor het aanboren van zo veel mogelijk financieringsbronnen en voor groei van hun studentenaantallen.

Bron: ANP

Ook interessant