Urgenda wijt het halen van klimaatdoelen 2020 aan ‘toevalstreffers’

Urgenda wijt het halen van klimaatdoelen 2020 aan ‘toevalstreffers’
Bron: ANP

Het klimaatdoel dat de rechter de Nederlandse overheid heeft opgelegd, is behaald. De uitstoot van broeikasgassen lag in 2020 25,5 procent lager dan in 1990, zo blijkt uit definitieve cijfers die CBS en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben gepubliceerd.

De lagere uitstoot was onder meer te danken aan de sterke vermindering van het steenkoolgebruik, de relatief warme winter en de coronamaatregelen, die ervoor zorgden dat het wegverkeer verminderde. Lange tijd was onzeker of het zou lukken om het Urgendadoel te realiseren. De definitieve emissieregistratie maakt nu duidelijk dat dit precies is gelukt. In totaal lag de uitstoot in 2020 8,8 procent lager dan in 2019. 

Minder uitstoot niet door beleid, maar door 'toevalstreffers'

'Het is mooi dat het doel is gehaald, maar het komt door drie toevalstreffers', zegt directeur van Urgenda Marjan Minnesma. Ze wijst erop dat het lagere steenkoolgebruik mede kwam doordat aardgas relatief goedkoop was in 2020. 'Niet vanwege beleid.' Ze voegt eraan toe dat ze actie wil van de overheid. 'Anders verwacht ik dat er voor 2030 nieuwe rechtszaken gaan komen.'

In 2015 won duurzaamheidsorganisatie Urgenda voor het eerst de rechtszaak tegen de Staat. De rechter oordeelde dat de uitstoot in 2020 met een kwart verminderd moest zijn ten opzichte van 1990. 'Toen al wist het kabinet dat het nodig was om de uitstoot te verminderen. De overheid heeft eigenlijk vijf jaar het vonnis laten liggen, terwijl ze gelijk aan de slag had gemoeten', vindt Minnesma. Na de rechtszaak procedeerde de Staat door tot aan het hoogste rechtscollege. In 2019 hakte de Hoge Raad de laatste knoop door.
Volgens de Hoge Raad heeft de wetenschap duidelijk gemaakt dat klimaatverandering gevaren met zich meebrengt. Die kunnen ook inwoners van Nederland 'ernstig treffen in hun recht op leven en welzijn'.

Voorlopige cijfers 2021 wijzen op meer uitstoot

Het is nog niet duidelijk of de uitstoot in 2021 nog steeds 25 procent minder was. Voorlopige CBS-cijfers lieten eerder zien dat in de eerste drie kwartalen van dat jaar 3 procent meer broeikasgassen werden uitgestoten dan in 2020. Minnesma denkt dat het doel misschien net gehaald is. 'In dat laatste kwartaal werd de gasprijs fors duurder, waardoor fabrieken en huishoudens flink minder gas verbruikten. Maar het is geen steile lijn naar beneden. Zo halen we het doel van 60 procent minder uitstoot in 2030 niet.' Minnesma verwijst hiermee naar het streven uit het coalitieakkoord.

Het kabinet heeft eind december in het coalitieakkoord afgesproken in de komende tien jaar 35 miljard euro uit te trekken voor een klimaatfonds. 'Het is belangrijk dat dat geld rap wordt ingezet', stelt de directeur van Urgenda. 'Het moet echt anders. Dat doel om 25 procent minder uit te stoten, is de minimale ondergrens van wat nodig was om wereldwijd onder een opwarming van 2 graden Celsius te komen. Inmiddels hebben we al tegen elkaar gezegd dat we eigenlijk onder de 1,5 graad Celsius moeten blijven om ernstige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.'

Bron: ANP

Ook interessant