toggle menu

UWV gaat niet uit van laagste beslagvrije voet als meerdere partijen beslag leggen

UWV gaat niet uit van laagste beslagvrije voet als meerdere partijen beslag leggen

Uitkeringsinstantie UWV hanteert binnenkort niet langer de laagst berekende beslagvrije voet wanneer meerdere partijen beslag leggen op een uitkering. Dat moet er mede toe bijdragen dat mensen niet onder een bestaansminimum komen. Dat heeft het UWV laten weten aan de Nationale Ombudsman, die er al langer op hamert dat het huidige beleid waarbij wordt uitgegaan van de laagste beslagvrije voet tot ‘ongewenste situaties’ leidt.

Verschil door ontbreken van informatie

Nu is het zo dat het UWV bij meerdere eisers automatisch uitgaat van het laagste 'restbedrag' voor mensen met schulden. Vaak ontstaat het verschil in berekening van de beslagvrije voet doordat het de schuldeisers aan informatie ontbreekt. Dat kan doordat mensen al dan niet bewust zelf bepaalde informatie niet hebben gedeeld over bijvoorbeeld inkomen, gezinsverband, schulden of woonlasten. Schuldeisers kunnen dan mogelijk richtbedragen gebruiken die voor huishoudens nadelig uitpakken.

Wat is de beslagvrije voet?

Bij mensen met schulden mag de overheid beslissen om beslag te leggen op het inkomen. Daarbij moet wel een deel van het inkomen beschikbaar blijven om van te leven, de zogeheten beslagvrije voet. Dit bedrag kan per persoon verschillen. Voor meer informatie over de beslagvrije voet kijk je op de website van het UWV.

Betere samenwerking

De Nationale Ombudsman benoemde eerder al verschillende knelpunten waar mensen met schulden tegenaan lopen. Zo zouden partijen als het UWV en de Belastingdienst beter moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat mensen niet onder het bestaansminimum komen. Verder zouden regelingen en voorzieningen ingewikkeld en ontoegankelijk zijn.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Momenteel wordt gewerkt aan wetgeving die de regelingen rond beslagvrije voet moeten vereenvoudigen. De invoering van de wet heeft tot frustratie van de Nationale Ombudsman vertraging opgelopen.

Het UWV meldt dat nu per 1 januari 2021 beslagleggers volgens de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet gebruik moeten maken van allerlei gegevens uit openbare bronnen. Ook moeten alle partijen met die gegevens op dezelfde manier de beslagvrije voet vaststellen. Bovendien is vanaf die datum de eerste beslaglegger verantwoordelijk voor de beslagvrije voet en zijn alle beslagleggers die daarna komen, verplicht zich bij de eerste aan te sluiten.

Bron: ANP / UWV

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant