UWV weigerde onterecht zwangerschapsuitkering zelfstandigen

UWV weigerde onterecht zwangerschapsuitkering zelfstandigen

Uitkeringsinstantie UWV heeft ten onrechte geweigerd vrouwelijke zelfstandigen een zwangerschaps- en bevallingsuitkering te geven. Hun moet alsnog 'passende compensatie' geboden worden, oordeelt de Centrale Raad van Beroep. 'Zij hebben op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen.'

De uitspraak van donderdag gaat over drie vrouwelijke zelfstandigen die in 2005 zijn bevallen. Zij kregen geen zwangerschaps- en bevallingsuitkering omdat Nederland tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 geen wettelijke regeling daarvoor kende. Echter, dat de Nederlandse wet zo'n regeling niet kende, is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag, aldus de Raad. 'Uit het VN-Vrouwenverdrag volgt dat iedere vrouw die - al dan niet in loondienst - arbeid verricht, recht heeft op enige vorm van bevallingsverlof. Door de afschaffing in 2004 van de toen bestaande regeling voor zwangere zelfstandigen zonder hun in een andere vorm een vergoeding te bieden, heeft Nederland zich niet gehouden aan zijn verplichting.'

'De vrouwen moeten alsnog een vergoeding ontvangen'

Het UWV moet er nu voor zorgen dat de vrouwen alsnog enige vorm van vergoeding ontvangen. 'Dat hoeft niet per se in de vorm van een uitkering op grond van de wetgeving zoals die luidde voor 1 augustus 2004 of vanaf 4 juni 2008. Van belang is dat er recht wordt gedaan aan het VN-Vrouwenverdrag.'

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Vakbond FNV Zelfstandigen spreekt in een reactie over gerechtigheid voor de zwangere zelfstandige.

Bron: ANP

Ook interessant