'Vakbonden moeten verwachtingen over pensioen bijstellen'

'Vakbonden moeten verwachtingen over pensioen bijstellen'

Hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel is echt nodig. En de verwachtingen van met name de vakbonden zullen moeten worden bijgesteld. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is het niet realistisch om in het pensioenoverleg met werkgevers en kabinet een 'gegarandeerd koopkrachtig pensioen' af te dwingen.

'Het huidige stelsel kraakt', zegt DNB-directeur Job Swank. Hij wijst erop dat veel mensen nog steeds rekenen op een pensioen dat altijd zo'n 70 procent van het eindloon bedraagt. 'Maar de waarheid is dat dit gewoon niet in bereik ligt, met de huidige premies en levensverwachting.'

In zijn ogen speelt de opstelling van de vakbeweging een belangrijke rol. Die heeft een hele rits aan eisen opgesteld, waaronder bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar. 'De optelsom van al die eisen is wel heel veel. Je zult toch keuzes moeten maken', vindt Swank.

FNV blijft zich inzetten voor pensioen

Vakbond FNV zegt in een reactie zich te blijven inzetten voor een goed en tijdig pensioen dat mee stijgt met de lonen. Volgens bestuurder Tuur Elzinga zijn dat 'niet alleen heel redelijke, maar ook realistische eisen'. Hij begrijpt het standpunt van DNB vanuit de rol van toezichthouder, maar 'langzamerhand begint het wel op tunnelvisie te lijken.'

Er wordt in Den Haag al jaren gepraat over een grootscheepse vernieuwing van het pensioenstelsel. In november leek een pensioenakkoord nabij, maar uiteindelijk klapte het overleg toch.

Verminderen van spanningen tussen generaties

DNB blijft erop hameren dat een deal nodig is om aansluiting te krijgen bij de veranderende arbeidsmarkt. Afspraken maken over een nieuw pensioenstelsel zou bovendien moeten bijdragen aan het verminderen van spanningen tussen generaties en het herwinnen van het vertrouwen in pensioenfondsen.

Lees ook: Verhoog je pensioen met deze 8 tips

Hervorming pensioenstelsel geen oplossing

Het gaat ook al een tijdje niet heel best met de pensioenfondsen, waardoor veel pensioenen niet omhoog kunnen en er voor miljoenen Nederlanders nog steeds kortingen dreigen. Maar voor dat laatste zal een hervorming van het stelsel waarschijnlijk geen oplossing zijn. Volgens DNB komt er alleen meer zicht op indexatie wanneer meer geld opzij gelegd wordt voor het opbouwen van pensioen.

DNB pleitte bij de presentatie van zijn jaarverslag donderdag op meerdere dossiers voor hervormingen. Ook herhaalde de toezichthouder dat banken meer werk moeten maken van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. DNB vindt dat dit nog te vaak niet op orde is, al worden er sinds de megaboete voor ING vorig jaar wel stappen gezet.

Bron: ANP

Ook interessant