VCP stemt ook in met pensioenakkoord

VCP stemt ook in met pensioenakkoord

Ook de achterban van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) stemt in met het pensioenakkoord. Daarmee heeft na FNV en CNV de laatste van de drie grote vakorganisaties zijn fiat gegeven aan de gemaakte afspraken. Nu kan begonnen worden met de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel.

Bij VCP zijn zo'n vijftig vakverenigingen aangesloten, waaronder De Unie, politiebond ACP en pilotenbond VNV. Die volgden allemaal een eigen intern proces om over het pensioenakkoord te beslissen. Daarmee kende VCP een heel ander besluitvormingstraject dan FNV, waar vorig week een groot referendum plaatsvond.

Uitwerking pensioenakkoord: kabinet moet stuurgroep instellen

De werkgevers waren eerder ook al akkoord gegaan. Het is nu aan het kabinet om een stuurgroep in te stellen voor de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Daarin zullen vertegenwoordigers plaatsnemen van het kabinet, de werkgevers en vakbonden. Pensioenuitvoerders, toezichthouders en onafhankelijke externe deskundigen worden eveneens bij de uitwerking betrokken.

Na negen jaar pensioenakkoord

Kabinet en sociale partners werden het begin deze maand eindelijk eens over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Pensioenen kunnen in goede tijden straks gemakkelijker worden verhoogd, en in slechte tijden sneller verlaagd. Belangrijk voor de vakbonden is dat de AOW-leeftijd tot 2022 wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Deze loopt daarna op tot 67 in 2024, waarmee de stijging veel langzamer is dan eerder gepland.

Wat houdt het principe-akkoord pensioenen in?

Over de kwestie is meer dan negen jaar gediscussieerd. Vorig jaar leken de partijen er even bijna uit, maar vervolgens klapten de gesprekken weer. In 2011 werd er al eens een pensioenakkoord gesloten. Dat zorgde toen voor een crisis binnen de FNV omdat de twee grootste bonden binnen de vakbeweging, Bondgenoten en Abvakabo, tegen waren. Later werd definitief een streep gezet door dat oude akkoord toen het kabinet in 2012 besloot de AOW-leeftijd sneller te verhogen dan met de bonden was afgesproken.

Bron: ANP

Ook interessant