toggle menu

Veel mensen weten niet waar ze pensioenklachten kunnen indienen

Veel mensen weten niet waar ze pensioenklachten kunnen indienen

Voor veel mensen is nog onduidelijk waar ze met pensioenklachten terechtkunnen. Volgens Ombudsman Pensioenen Henriëtte de Lange zijn verwijzingen naar haarzelf en de klachtenprocedure bij haar op internet te weinig terug te vinden. Zij roept pensioenfondsen en verzekeraars op hier meer ruchtbaarheid aan te geven.

De Lange, die begin dit jaar aantrad, zocht op ruim 140 websites van partijen uit de branche naar de klachtenprocedure. Op 25 daarvan bleek niets te vinden over hoe een klacht kan worden ingediend. Vaak ontbrak het bovendien aan een goede uitleg. Op slechts 30 sites was het voor deelnemers wel makkelijk om een klacht in te dienen en stond helder uitgelegd hoe dit traject verloopt, aldus De Lange.

De Langes voorganger Piet Keizer nam vorig jaar 446 klachten in behandeling. Dat waren er minder dan de 514 uit 2017. De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van pensioenreglementen. Keizer bekleedde de functie sinds 2003. Hij kondigde vorig jaar aan met pensioen te gaan.

Bron: ANP

Ook interessant