Veel werknemers gevraagd om loon in te leveren

Veel werknemers gevraagd om loon in te leveren

Bijna 4 procent van de CNV-leden is door de werkgever gevraagd een deel van het salaris in te leveren vanwege de coronacrisis. Dat komt naar voren na een peiling van CNV onder 1600 leden.

Met name bedrijven met meer dan 250 werknemers vragen om een loonoffer. Bij een groot deel (41 procent) kondigde de werkgever dit zonder overleg aan. 'Als we dit doortrekken naar alle werkenden in de marktsector, zou dit betekenen dat vele tienduizenden werkenden nu om een loonoffer wordt gevraagd', aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Zorgwekkend is daarnaast volgens het CNV dat bijna een op de tien werkenden nog verwacht dat hen om een loonoffer wordt gevraagd.

Zwaar weer

Fortuin: 'Uiteraard begrijpen we dat veel werkgevers in zwaar weer verkeren. Maar het eenzijdig loon inhouden kan niet zomaar. Veel ondernemers krijgen immers staatssteun om de salarissen door te betalen. We gaan dan ook met de bedrijven in gesprek bij wie dit het geval is. In het uiterste geval sluiten we een gang naar de rechter niet uit.'

Financieel niet haalbaar

Van de ondervraagden geeft 42 procent aan dat een loonoffer voor hen financieel niet haalbaar is, 16 procent weet het nog niet. Bijna driekwart (73 procent) heeft geen idee wat zijn rechten zijn als de werkgever om een loonoffer vraagt. Slechts een op de vijf is bereid dit te doen als het slecht gaat met het bedrijf waar hij of zij werkt. 85 procent verwacht overigens dat een loonoffer niet nodig is om het bedrijf te redden.

Consequenties voor WW

'Het is natuurlijk mooi als werknemers zo loyaal zijn om een loonoffer te brengen. Maar het heeft grote consequenties voor je WW. Wie nu 20 procent van zijn loon inlevert, krijgt straks 20 procent minder WW als het bedrijf alsnog failliet gaat. En dat twee jaar lang. Dit kan duizenden euro's schelen. Bedenk je dus twee keer voor je zomaar tekent bij het kruisje. Het is een uiterst zwaar middel', stelt Fortuin.

Werkgeversorganisaties: geen zicht op hoeveelheid loonoffers

Werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland melden geen zicht te hebben op de mate waarin loonoffers worden gevraagd door werkgevers. 'Een loonoffer moet wel bespreekbaar zijn als de situatie daarom vraagt, dus als het gaat om behoud van banen', aldus een woordvoerder van VNO-NCW.

Vakbond FNV meldt dat hun leden niet in groten getale is gevraagd een loonoffer te brengen. De vakbond maakt daarbij wel de kanttekening dat er niet onder de leden is gepeild.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant