toggle menu

Vervoer van goederen en personen vervuilender dan gedacht

Vervoer van goederen en personen vervuilender dan gedacht

Het vervoer van goederen en personen veroorzaakt veel meer CO2-uitstoot dan tot nu toe werd aangenomen. Al het Nederlandse vervoer samen is verantwoordelijk voor de uitstoot van ruim een kwart van de totale Nederlandse uitstoot van het schadelijke broeikaskas kooldioxide (CO2). Daarvan komt 10 procent voor rekening van het vliegverkeer en de scheepvaart.

Dat blijkt donderdag uit een studie die onderzoeks- en adviesbureau CE Delft deed in opdracht van de milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu. In deze studie is ook gekeken naar het vliegverkeer en de scheepvaart. In andere studies gebeurde dat tot nu toe niet.

Stevig vervoersbeleid

De drie milieugroeperingen willen dat de nieuwe Tweede Kamer zich sterk maakt voor een stevig vervoersbeleid om te voorkomen dat de mobiliteitssector (inclusief vliegverkeer en scheepvaart) in 2050 goed is voor 46 procent van alle CO2-uitstoot in Nederland. Ze denken aan maatregelen als vliegtax, kilometerheffing en het verlagen van de maximumsnelheid waarmee snel gezorgd kan worden dat er minder CO2 vrijkomt. Ook zouden na 2025 alleen nog nieuwe auto's verkocht moeten worden die geen vervuilende gassen uitstoten.

'Nederland moet zuiniger'

'Nederland moet in hoog tempo zuiniger, anders en minder kilometers gaan maken om de CO2-uitstoot terug te brengen naar een houdbaar niveau', stellen de milieuorganisaties. 'Er is op korte termijn een stevig pakket aanvullende maatregelen nodig. Anders raken de Nederlandse klimaatdoelstellingen volledig buiten bereik.'

Klimaattop

Tijdens de Klimaattop in Parijs spraken bijna tweehonderd landen af de CO2-uitstoot te verminderen om de wereldwijde temperatuurstijging tot minder dan 2 graden Celsius te beperken.

Bron: ANP

Ook interessant