Verwarde huurder zorgt voor meer overlast

Verwarde huurder zorgt voor meer overlast

Woningcorporaties hebben steeds meer last van verwarde huurders. Dat blijkt uit een enquête van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, onder 174 corporaties (52 procent van alle woningbouwverenigingen).

Jaarlijks veroorzaken verwarde huurders ongeveer 2000 incidenten, zoals geweld tegen buren of corporatiemedewerkers, brandstichting of andere schade aan de woning. Dit jaar kreeg Aedes circa 18.000 meldingen van overlast door verwarde personen zoals geluidsoverlast of nachtelijke overlast door paniekaanvallen of psychosen.

Kwetsbare mensen

Door bezuinigingen en decentralisatie wonen kwetsbare mensen steeds vaker zelfstandig in plaats van in bijvoorbeeld een GGZ-instelling, beschermde woonvorm of verzorgingshuis.

Gezamenlijke aanpak

Aedes pleit voor een gezamenlijke aanpak van gemeente, politie, GGZ en maatschappelijke organisaties om de overlast tegen te gaan. Gemeenten moeten daarbij het voortouw nemen. De corporaties willen een rol spelen bij het signaleren van verward gedrag. Daardoor kan escalatie worden voorkomen.

Woningcorporaties

Woningcorporaties zien kwetsbare mensen als hun doelgroep, maar zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor het woongenot van omwonenden.

Bron: ANP / Aedes

Ook interessant