Verzekeraar Allianz moet 12.500 euro smartengeld betalen in letselschadezaak wegens harde opstelling

Verzekeraar Allianz moet 12.500 euro smartengeld betalen in letselschadezaak wegens harde opstelling

De rechtbank Den Haag tikt verzekeraar Allianz op de vingers, omdat ze de afwikkeling van een langlopende letselzaak traineren. De rechtbank wijst het slachtoffer 12.500 euro smartengeld toe, vanwege de harde opstelling van Allianz.

De rechtbank Den Haag deed 5 januari uitspraak in een letselschadezaak die al ruim twaalf jaar duurt. Op 1 augustus 2009 raakt een vrouw betrokken bij een ernstig auto-ongeluk op de A4. Een vrachtwagen wilde naar rechts uitwijken en zag een auto over het hoofd. Door de botsing met de vrachtwagen verloor de chauffeur van deze personenauto de macht over het stuur. De auto tolde rond zijn assen, raakte nog twee auto's en kwam daarna frontaal in botsing met de Audi van het slachtoffer. De vrouw reed niet te hard, probeert hard te remmen, maar kan de auto niet meer ontwijken. Zij loopt ernstige verwondingen op zoals ernstige whiplashklachten aan nek en rug, ademhalingsproblemen en hartritmestoornissen. Na het ongeval houdt ze last van vermoeidheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en kan ze moeilijker op woorden komen.    

Na twaalf jaar nog steeds geen schadevergoeding

Allianz erkent de aansprakelijkheid van het ongeval, maar na twaalf jaar is er nog steeds geen overeenstemming over de hoogte van de schadevergoeding. Tot nu toe betaalde de verzekeraar een voorschot van 19.500 euro, waarvan 1000 euro smartengeld. De vrouw, een freelance interim-manager zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering, werkt ondanks haar fysieke beperkingen noodgedwongen door om in haar levensonderhoud te blijven voorzien.

Rechter oordeelt: 'Harde opstelling van Allianz heeft de zaak geen goed gedaan'

De rechtbank Den Haag schrijft: 'De rechtbank is van oordeel dat de harde opstelling van Allianz de zaak geen goed heeft gedaan.' De verzekeraar probeerde de medische bevindingen van een neuroloog uit 2014 opnieuw ter discussie stelde, terwijl in een eerder stadium dit onderzoek voor beide partijen als uitgangspunt gold. Ook zei Allianz dat de consument 'alles bezien best een heel aardig inkomen heeft gehad.' Dit is een onzin-argument; de hoogte van haar inkomen heeft niets te maken met het causale verband tussen haar klachten en het ongeval. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet bij letselschade het slachtoffer - zonder verrijking - volledig gecompenseerd worden en teruggebracht worden in de staat van vóór het ongeval.

'Slaatje slaan uit letsel' 

Allianz heeft met haar opstelling naar het oordeel van de rechtbank de indruk willen wekken dat het slachtoffer probeert ‘een slaatje te slaan’ uit het ongeval. De rechter komt tot een ander oordeel en vindt 12.500 euro smartengeld passend. Ook moet de verzekeraar de gemaakte juridische kosten van de vrouw vergoeden voor een bedrag van ruim 18.500 euro. Op 2 februari komt er een nieuwe zitting over de hoogte van de schadevergoeding.

Dossier lange tijd stil laten liggen

Niet alleen de houding van Allianz is oorzaak dat deze zaak al ruim twaalf jaar sleept. Ook de belangenbehartigers van de vrouw hebben steken laten vallen. De rechter schrijft: 'De lange duur is niet alleen aan Allianz te wijten, ook de opvolgend belangenbehartigers van gedaagde hebben het dossier lange tijd stil laten liggen.' 

Gedrag verzekeraar draagt bij aan psychisch letsel slachtoffer

Allianz wordt in 2020 ook al door de rechter (in een andere letselschadezaak) op de vingers getikt en veroordeeld tot het betalen van een hoger bedrag aan smartengeld, omdat de verzekeraar de zaak niet voortvarend afhandelt. Het gaat in dit geval om 30.000 euro smartengeld. Ook in deze zaak betoogt de verzekeraar dat het slachtoffer de klachten bewust ernstiger voordoet dan ze zijn. Allianz moet het verlies aan verdienvermogen volledig vergoeden. Het Hof geeft aan dat het gedrag van Allianz 'in grote mate heeft bijgedragen aan de ernst en duur van het psychisch letsel van het slachtoffer'.

Groot onderzoek van Radar onder letselschadeslachtoffers

Dat letselschadeslachtoffers zich vaak door de verzekeraar behandeld voelen worden als dader in plaats van als slachtoffer kwam in 2020 al aan het licht in een groot onderzoek van Radar onder 3085 slachtoffers. Maar liefst 55 procent van de slachtoffers klaagde over de vijandige bejegening van de verzekeraar.

Verzekeraars nemen loopje met eigen gedragscode

Radar liet in 2019 al zien dat verzekeraars een loopje nemen met hun eigen Gedragscode Behandeling Letselschade. Verzekeraars zouden op basis van deze tien gedragspunten een schade voortvarend moeten afhandelen. Mooie woorden, maar de praktijk is anders. Radar maakte een zwartboek op basis van klachten van letselschadeslachtoffers die jarenlang wachten op erkenning en vergoeding van hun schade.

Politiek op de bres voor letselschadeslachtoffers

CDA, PvdA en SP hebben naar aanleiding van diverse Radar-uitzendingen over letselschade een notitie geschreven, omdat er geen prikkel is voor verzekeraars om alles op alles te zetten zodat letselschadezaken snel en zorgvuldig worden afgehandeld. Diverse politieke partijen bundelen hun krachten en springen op de bres voor letselschadeslachtoffers. Zo werden eind 2020 vier moties ingediend, zodat er meer mogelijkheden komen om verzekeraars aan te spreken op hun treuzelende gedrag. Sander Dekker, de toenmalige minister voor Rechtsbescherming, kwam in juni 2021 met zijn brief voor de aanpak Verbetering afhandeling langlopende letselschadezaken.

Ook interessant