'Verzekeraars investeren in dierenleed'

'Verzekeraars investeren in dierenleed'

De grote verzekeraars in Nederland houden met hun investeringen dierenleed in stand, klagen maatschappelijke organisaties.

Volgens een nieuw rapport van de Eerlijke Verzekeringswijzer investeren de tien grootste levensverzekeraars samen wel een miljard euro in zes grote modehuizen die ook bont en krokodillen- en slangenleer verwerken.

Het gaat om bekende luxemerken als Louis Vuitton, Prada en Hermès. Het steekt de organisaties dat de verzekeraars toch in de genoemde bedrijven investeren, ondanks dat ze vaak wel aangeven dierenwelzijn belangrijk te vinden.

Dierenleed

'Geen van de tien verzekeraars wendt zijn invloed serieus aan om de productie van en handel in bont en exotisch leer te beëindigen', staat in het rapport. En dit terwijl voor het maken van de omstreden kleding, tassen en schoenen wilde dieren als nertsen, vossen en wasbeerhonden op uiteenlopende manieren om het leven worden gebracht. De gebruikte reptielen worden soms zelfs levend gevild, zeggen de organisaties. Pythons worden volgens hen verdronken en bij krokodillen zouden de ruggenwervels worden gebroken.

Een ander punt waar in het rapport op wordt gewezen is dat de dieren voorafgaand aan hun dood vaak in veel te kleine kooien zitten, met stress, gedragsstoornissen en verwondingen tot gevolg. De Eerlijke Verzekeringswijzer is een initiatief van onder meer de Dierenbescherming, FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib.

Reactie

Het Verbond van Verzekeraars wijst er in een reactie op dat de branche alles bij elkaar voor honderden miljarden euro's belegt. 'Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol en verzekeraars laten als het gaat om duurzame investeringen al jaren een stijgende lijn zien', aldus de brancheorganisatie. De investeringen in de modehuizen vormen dus maar een kleine 'niche'.

Daarbij zijn sommige grote Nederlandse verzekeraars, die in het onderzoek zijn meegenomen, dochters van buitenlandse verzekeringsmaatschappijen. Dat betekent volgens het Verbond dat hun beleggingsbeleid niet in Nederland wordt bepaald, maar elders.

Bron: ANP

Ook interessant