toggle menu

Verzekeraars: minder inbraken en branden

Verzekeraars: minder inbraken en branden

Bij verzekeraars zijn vorig jaar minder meldingen van inbraken en branden binnengekomen, meldt het Verbond van Verzekeraars.

In totaal ging het om 35.000 inbraken en iets meer dan 100.000 branden. Dat is voor beide categorieën een daling met 14 procent ten opzichte van 2013.

Daarmee zet de dalende trend door. Bij branden is die zichtbaar vanaf 2012, bij inbraken vanaf 2013.

Inbraken in bijna alle provincies gedaald

Uit Noord-Brabant kwamen vorig jaar de meeste meldingen van inbraken, uit Groningen de minste. In alle provincies daalde het aantal inbraken, met uitzondering van Limburg. Van de grote steden (meer dan 50.000 huishoudens) was het inbraakrisico in 2014 het hoogst in Tilburg en Eindhoven.

Branden in alle provincies gedaald

Het aantal branden daalde in alle provincies. Uit de meldingen blijkt dat het risico op brandschade het grootst is in Overijssel, Limburg en Brabant. Dat komt vermoedelijk omdat in dunbevolkte gebieden een brand later wordt ontdekt. Wat steden betreft, is het brandrisico het hoogst in Enschede en Apeldoorn.

Kerst is nog altijd hoogtij voor inbraken, terwijl de jaarwisseling zorgt voor een piek van brandclaims door (illegaal) vuurwerk en vandalisme.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

De verzekeraars benadrukken opnieuw het belang van het zogenoemde Politiekeurmerk Veilig Wonen, waarover circa 10 procent van de huishoudens beschikt. Uit de analyse blijkt dat bij woningen met zo'n keurmerk het risico op inbraak met zeker 30 procent daalt en het brandrisico met 36 procent. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moet woningen beschikken over goede verlichting, inbraakwerende sloten op deuren en ramen en een brandmelder.

Bron: ANP / Verbond van Verzekeraars

Ook interessant