Verzekeraars moeten toestemming klant vragen bij verhogen van premie met 10%

Verzekeraars moeten toestemming klant vragen bij verhogen van premie met 10%

Verzekeraars die een premie met meer dan 10 procent willen verhogen, moeten hun klanten daarvoor expliciet om toestemming gaan vragen. Ook moeten de verzekeraars beter gaan uitleggen waarom die prijzen omhoog gaan.

Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan het Verbond van Verzekeraars. In de brief stelt de belangenorganisatie dat er geregeld klachten binnenkomen van consumenten die worden geconfronteerd met buitensporige premieverhogingen van soms wel 75 tot 145 procent. Directeur Consumentenbond Sandra Molenaar stelt dat 'de stijgingen soms zo krankzinnig hoog' zijn, dat de verzekeraar daarvoor met duidelijke argumenten moet komen.

Ook vindt de bond dat als verzekeraars hun premie met meer dan 10 procent willen verhogen, ze dat minimaal twee maanden voor de premievervaldatum moeten melden, zodat klanten de tijd hebben om te bepalen of de prijsstijging wat hen betreft akkoord is.

'Communicatie rondom premieverhogingen bij opstalverzekering kan verbeteren'

Het Verbond zegt in een reactie dat het met de Consumentenbond in overleg gaat over de vraag op welke wijze de communicatie rondom premieverhogingen bij opstalverzekeringen kan worden verbeterd. Ook het Verbond is van mening dat onverwachte teleurstellingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen en premieverhogingen - ook ten aanzien van individuele klanten - goed moeten worden toegelicht.

De Consumentenbond stelt naar aanleiding van klachten over soms forse premieverhogingen voor dat bij een premieverhoging van meer dan 10 procent een nieuwe wilsovereenstemming met de klant moet worden vastgesteld. Het automatisch ontbinden van een contract bij premieverhogingen van meer dan 10 procent is volgens het Verbond niet in het belang van de klant, omdat de klant daardoor mogelijk ongewild tijdelijk onverzekerd is.

Kosteloos switchen

Bij schadeverzekeringen kunnen consumenten als ze niet akkoord zijn nu al kosteloos switchen, meestal met een maand of een dag opzegtermijn, aldus het verbond.

Bron: ANP

Ook interessant