Verzekeraars schimmig over investeringsbeleid

Verzekeraars schimmig over investeringsbeleid

In welke bedrijven en landen investeren verzekeraars jouw geld? Dat is nog altijd niet duidelijk, blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer, een samenwerkingsverband van onder andere Amnesty International, FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib.

De Eerlijke Verzekeringswijzer nam de tien grootste verzekeringsgroepen van Nederland onder de loep, waarbij ook de openheid over het bonusbeleid is beoordeeld.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de levensverzekeraars een onvoldoende scoort. Bij álle verzekeraars schort de informatievoorziening op belangrijke punten. Zo kunnen mensen of groepen die worden geschaad door bedrijven waarin verzekeraars investeren, bij nagenoeg geen enkele verzekeraar hierover terecht.

Een woordvoerder van de Eerlijke Verzekeringswijzers wijst erop dat de tekortkomingen ernstig zijn: 'Consumenten willen kunnen nagaan of een verzekeraar investeert in bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, grote milieuschade of de productie van controversiële wapens'.

Het Verbond van Verzekeraars heeft de kritiek tot zich genomen en stelt dat 'dit type van onderzoeken kan helpen om scherp te maken waar er nog ruimte is voor verbetering'. Het Verbond laat echter ook weten dat verzekeraars niet zomaar gedetailleerde informatie kunnen openbaren. Meer data zou volgens de organisatie ook niet automatisch leiden tot meer inzicht en beter begrip.

Bron: ANP

Ook interessant