'Voorkom dat leerlingen worden uitgesloten als ouders vrijwillige bijdrage niet betalen'

'Voorkom dat leerlingen worden uitgesloten als ouders vrijwillige bijdrage niet betalen'

Scholen moeten voorkomen dat leerlingen worden uitgesloten van schoolreisjes en andere activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

De besturen van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten hierover komend voorjaar duidelijke afspraken maken. Komen ze niet op tijd met goede afspraken, dan gaat minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) de wet aanscherpen. Dat schrijft Slob woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

'Voorkomen dat een kind niet mee mag doen'

Slob noemt het onacceptabel dat leerlingen soms niet mee mogen doen aan een kerstdiner, schoolreisje of sportdag omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Die kinderen worden dan bijvoorbeeld in een andere klas gezet of moeten maar huiswerk gaan maken. 'Het is voor een kind verschrikkelijk om als enige niet mee te mogen op schoolreis of naar het paasontbijt. Dat moeten we koste wat kost voorkomen', aldus de minister.

Geen maximum vrijwillige ouderbijdrage

De Tweede Kamer had de minister gevraagd een maximum in te stellen voor de vrijwillige ouderbijdrage, maar dat vindt Slob onverstandig. Het maximum zou ervoor moeten zorgen dat scholen geen extreem hoge bedragen kunnen vragen, maar volgens Slob bestaat daardoor juist de kans dat dat bedrag de norm gaat worden op scholen.

Niet verplichten ouderbijdrage

Volgens Slob zijn scholen, leraren en de raden weliswaar allemaal tegen het buitensluiten van leerlingen, maar zijn er tegelijkertijd nog te vaak 'incidenten'. Onderzoek wijst verder uit dat de schoolbesturen, ouders en leerlingen tevreden zijn over de huidige regels, liet de minister weten. Het zou echter vooral gaan om een betere naleving ervan. Slob heeft de Inspectie van het Onderwijs gevraagd goed in de gaten te houden of scholen de ouderbijdrage niet verplichten. Scholen die dit wel doen, krijgen de opdracht dit aan te passen.

Initiatiefwet

SP en GroenLinks kondigden eind vorige maand een initiatiefwet aan om uitsluiting van kinderen wier ouders geen bijdrage hebben betaald te verbieden. Kamerlid Peter Kwint (SP) heeft er weinig vertrouwen in dat Slobs pleidooi tot resultaat zal leiden. 'Ik ben blij dat Slob het eindpunt deelt met ons en GroenLinks', aldus Kwint. 'Maar we hebben er wel problemen mee om dit onderwerp nu weer in convenanten, intenties en praatclubjes te slepen. Dat gebeurt al jaren. En werkt niet. Daarom blijven we doorschrijven aan onze wet.'

Bron: ANP

Ook interessant