Voorlopig geen hoger pensioen, ondanks dat het beter gaat met fondsen

Voorlopig geen hoger pensioen, ondanks dat het beter gaat met fondsen

De Nederlandse pensioenfondsen zijn er in 2017 beter voor komen te staan dankzij winsten met beleggingen. Toch is er bij vier van de vijf grootste fondsen nog lang geen ruimte voor het verhogen van de pensioenen. Alleen bpfBOUW heeft de uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers met ingang van dit jaar iets opgeschroefd.

Het gaat er bij de pensioenfondsen om of ze de juiste beleidsdekkingsgraad hebben. Dat is een graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds nu en in de toekomst aan al zijn verplichtingen kan voldoen. Voor het verhogen van de pensioenen moet die dekkingsgraad gemiddeld boven de 110 procent liggen.

Het pensioenfonds voor de bouw voldeed daaraan, met een score van ruim 115 procent. Dat fonds had al langer een sterkere financiële positie, vandaar dat de pensioenen nu met 0,59 procent omhoog mogen.

Metaalfondsen PME en PMT en ambtenarenfonds ABP zaten met respectievelijk dik 100, bijna 101 en afgerond 102 procent nog ver onder de grens. Datzelfde geldt voor zorgfonds PFZW, dat tevens honderden miljoenen euro's moest afboeken op bepaalde leningen omdat de waardering daarvan uit de pas bleek te lopen. De dekkingsgraad van PFZW kwam eind december uit op een kleine 99 procent.

'Waarschijnlijk kunnen pensioenen de komende jaren nauwelijks worden verhoogd'

'Waarschijnlijk kunnen we de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks verhogen' legt voorzitter Corien Wortmann-Kool van ABP uit. 'Dat komt omdat we in het huidige stelsel een buffer van 100 miljard euro moeten opbouwen voordat we aan volledige indexatie kunnen gaan denken.

De kans dat er komende jaren gekort moet worden, is niet heel groot maar nog wel aanwezig. Daarvoor geldt weer een andere minimumdekkingsgraad, die voor elk fonds ietsje kan verschillen. 'Daar zitten we nog niet', verklaart bestuurder Eric Uijen van PME bijvoorbeeld. 'We kunnen een verlaging van de pensioenen in 2020 daarom nog niet uitsluiten.'

Goede zaken met aandelenbeleggingen

De fondsen deden afgelopen jaar vrijwel allemaal goede zaken met aandelenbeleggingen. De aanhoudend lage rente bleef hen wel parten spelen. Daardoor komen hun verplichtingen in de berekeningen relatief hoger uit.

Volgens de Pensioenfederatie zijn er overigens wel meer fondsen die net als bpfBOUW hun pensioenen weer wat kunnen opkrikken. Pensioenverlagingen lijken dit jaar over de gehele linie niet of hooguit incidenteel voor te komen, aldus de brancheclub.

Bron: ANP

Ook interessant