toggle menu

Vuurwerkmanifest heeft al 45.000 ondertekenaars

Vuurwerkmanifest heeft al 45.000 ondertekenaars

Het Vuurwerkmanifest, waarin wordt gepleit voor een verbod op consumentenvuurwerk, is rond de jaarwisseling door veel mensen ondertekend.

In de laatste week van 2016 hadden 900 organisaties en 31.000 particulieren hun steun betuigd, in de eerste week van 2017 is dat gestegen tot 1200 organisaties en 43.800 particulieren. Onder de ondertekenaars zijn oogartsen, verzekeraars, dierenwelzijnsorganisaties en politieke partijen als de SGP en de Partij voor de Dieren.

Verbod op consumentenvuurwerk

De opstellers van het manifest wijzen op de grote schade die vuurwerk elk jaar aanricht, variërend van verwondingen aan ogen en handen tot materiële schade aan gebouwen die in de vele miljoenen loopt. Ze pleiten voor alleen nog professionele vuurwerkshows en in 2020 een verbod op consumentenvuurwerk. Het Vuurwerkmanifest werd eind 2015 in het leven geroepen.

Bron: ANP

Ook interessant