toggle menu

Wachtlijsten in ziekenhuizen langer

Wachtlijsten in ziekenhuizen langer

De wachtlijsten in ziekenhuizen zijn dit jaar iets langer dan vorig jaar. Voor zeven medisch specialismen, zoals bijvoorbeeld reumatologie en psychiatrie, waren de gemiddelde wachttijden in 2014 langer dan wettelijk is toegestaan.

In 2013 ging het om zes specialismen. Gemiddeld duurt het nu iets langer dan vorig jaar voordat iemand terecht kan voor een poliklinische behandeling.

Marktscan

Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde Marktscan Medisch specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In deze marktscan schetst de NZa een globaal beeld van de medisch specialistische zorgmarkt over de jaren 2010 tot en met 2014.

Wachttijdbemiddeling

Als patiënten te lang moeten wachten op een behandeling in het ziekenhuis, zou de zorgverzekeraar een passend alternatief moeten regelen. Van deze wachttijdbemiddeling wordt echter nauwelijks gebruikgemaakt.

Bron: ANP

Ook interessant