Wat betekent de Miljoenennota 2018 voor jou?

Wat betekent de Miljoenennota 2018 voor jou?

Vandaag werd de Miljoenennota gepresenteerd waarin plannen en keuzes staan van het kabinet. Radar zocht uit wat dit voor jou kan betekenen.

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft al aangegeven dat voor de meeste Nederlanders de koopkracht volgend jaar vrijwel hetzelfde blijft. 'Consumenten kunnen de indruk krijgen dat het in 2018 beter wordt. Maar ondanks de aantrekkende economie zullen de meeste huishoudens volgend jaar niet heel veel meer kunnen uitgeven dan dit jaar.'

Voedselveiligheid

De meest in het oog springende uitgave is die aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De voedselwaakhond, waar tot een paar jaar geleden bezuiniging op bezuiniging werd gestapeld, krijgt er eenmalig 25 miljoen euro bij om zijn rol als toezichthouder beter te kunnen uitvoeren. De NVWA kreeg dit jaar forse kritiek te verduren vanwege het fipronilschandaal rond eieren.

Zorg

- De verpleeghuiszorg kan de komende jaren op forse investeringen rekenen. Vanaf 2021 gaat het om structureel 2,1 miljard euro meer. Dat geld is nodig om de nieuwe kwaliteitsnormen voor de verpleeghuiszorg in de praktijk te brengen. Na een reeks schrijnende verhalen over verpleeghuizen werd de roep in de Kamer om meer geld eerder dit jaar steeds luider. Uiteindelijk werd besloten om het zogenoemde zorgmanifest van Hugo Borst en Carin Gaemers te laten omzetten in nieuwe regels voor verpleeghuizen. Het bedrag loopt tot 2021 op. Volgend jaar gaat het om 435 miljoen euro.

- Niet alleen in verpleeghuizen, maar ook elders in de zorg is meer personeel nodig. Tot 2020 is hiervoor in totaal 350 miljoen euro beschikbaar.

- De zorgverzekeringspremie groeit ook in 2018 weer. Het ministerie schat dat de maandelijkse basispremie met zo'n 6 euro stijgt, tot 113,50 euro. In november stellen de zorgverzekeraars de definitieve premie vast voor het volgende jaar.

- Als de zorgkosten stijgen in Nederland, stijgt ook het eigen risico. Dat automatisme is wettelijk vastgelegd. Hierdoor komt het eigen risico volgend jaar uit op 400 euro per jaar, een stijging van 15 euro.

- Om voor de laagste inkomens de hogere premies en het hogere eigen risico te compenseren gaat de zorgtoeslag in 2018 omhoog. Alleenstaanden krijgen er in 2018 maximaal 131 euro bij. Voor meerpersoonshuishoudens komt er maximaal 194 euro bij.

Wonen

- Verenigingen van Eigenaren (VvE's) zijn vanaf 2018 verplicht om ieder jaar een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel.

- De maximale hypotheek is volgend jaar 100 procent van de waarde van de woning. Het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek wordt verder verlaagd: van 50 naar 49,5 procent.

- Voor de verduurzaming van het Nederlandse energieverbruik is er de ISDE-regeling, waarmee particulieren en bedrijven die bijvoorbeeld zonneboilers en warmtepompen willen aanschaffen, tegemoet worden gekomen. Tot 2020 wordt hier nog eens 160 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Vervoer

- Volgend jaar wordt 6,2 miljard euro in infrastructuur geïnvesteerd. Er gaat onder meer 2,6 miljard naar het hoofdwegennet, 2,2 miljard naar het spoor, er is 526,7 miljoen beschikbaar voor verbetering van de waterveiligheid en 965 miljoen voor onderhoud en aanleg van vaarwegen.

- Op een aantal sporen moeten meer treinen gaan rijden in de toekomst. Vanaf de dienstregeling van 2018 gaan op het traject Amsterdam, Utrecht en Eindhoven zes intercity's per uur rijden. Op dit moment wordt daarmee getest.

- 268 kilometer aan nieuwe rijstroken komt er bij. Volgend jaar wordt er aan de weg onder meer gewerkt aan de Rotterdamsebaan in Den Haag, de A10-knooppunten (de Nieuwe Meer en Amstel), de Zuidasdok in Amsterdam en de A15 van Papendrecht naar Sliedrecht. Verder gaan nieuwe delen van de verbrede snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere open evenals de A27/A1 Utrecht Noord en Bunschoten.

- Volgend jaar valt ook een besluit over verdere groei van Schiphol. Tot 2020 mogen er jaarlijks maximaal 500.000 starts en landingen worden uitgevoerd.

Privacy en veiligheid

- Voor de inlichtingendienst AIVD treedt in 2018 de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de Wiv) in werking. De inlichtingendiensten krijgen meer bevoegdheden. Ze mogen ongericht informatie af gaan tappen van de kabel, om zo meer te kunnen zien. De bedreigingen tegen de nationale veiligheid nemen toe. Het gaat om terrorisme, spionage, de gespannen relatie met Rusland, cyberdreiging en misbruik van asielprocedures door jihadisten.

- Structureel 26 miljoen euro extra voor digitale veiligheid. Reden is de toenemende cyberdreiging. Deze 'eerste urgente impuls' komt bovenop de 13 miljoen euro die vorig jaar al extra is uitgetrokken. Met het geld werft bijvoorbeeld de politie nieuw personeel voor de aanpak van cybercrime. Ook is het de bedoeling om meer onderzoeken naar cybercrime te starten: 310 reguliere zaken en 50 complexe.

Onderwijs

- Voor het zogenoemde Groene Onderwijs in Nederland is 6,2 miljoen euro vrijgemaakt. Opleidingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en de circulaire economie worden steeds populairder, maar kampen door de toegenomen belangstelling met geldproblemen. Het geld is dan ook bedoeld om de extra aanwas aan te kunnen.

- Het demissionaire kabinet trekt in totaal 493 miljoen euro extra uit voor onderwijs. Van dat bedrag komt 270 miljoen ten goede aan de salarissen van leraren in het basisonderwijs. De leerkrachten zouden mogen rekenen op ongeveer 3 procent meer loon.

- Komend jaar profiteert het onderwijs voor het eerst van het leenstelsel voor studenten. Door de afschaffing van de studiebeurs bespaart het kabinet 206 miljoen. Dat geld wordt onder andere gestoken in kleinschaliger hoger onderwijs, meer aandacht voor talenten en voor onderzoek dat met onderwijs is verbonden.

- Het kabinet neemt maatregelen om kinderen die van huis uit minder kansen krijgen beter door het onderwijs te loodsen. Zo moet de overgang naar een hoger schoolniveau gemakkelijker worden. Ook moet het onderwijs deze kinderen meer aanspreken en prikkelen.

- Eind volgend jaar wordt een knoop doorgehakt over een nieuw lesprogramma voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leraren en schoolleiders denken komend jaar mee over een nieuw curriculum met nieuwe vakken als burgerschap en digitale vaardigheden.

Eerlijke handel

- Om misstanden aan te pakken, zijn de afgelopen jaren verscheidene overeenkomsten (convenanten) met sectoren getekend. Dat gebeurde onder meer met de kleding-, banken- en goudbranche. De hoop is dat dit in 2018 gaat lukken met de pensioensector, de technologische industrie, duurzame energiesector en de scheepvaart.

Bron: ANP

Meer over:

Ook interessant