Webshops onvoldoende toegankelijk voor blinden

Webshops onvoldoende toegankelijk voor blinden

Commerciële websites als webshops zijn nog steeds ongeschikt voor blinden en slechtzienden. Die lopen daardoor vast als zij een product online willen aanschaffen. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens op basis van een onderzoek.

Volgens het College is de situatie niet verbeterd sinds 2016, toen na onderzoek dezelfde conclusie werd getrokken.

Geen website voldoet aan richtlijnen

Getest is in hoeverre websites van webwinkels, reisorganisaties en energiebedrijven voldoen aan de internationaal gehanteerde richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Geen enkele website voldoet aan alle criteria. De onderzochte websites voldoen gemiddeld niet aan bijna de helft van de criteria voor digitale toegankelijkheid.

'Voor mensen met een visuele beperking vormt bijvoorbeeld het invullen van een formulier een obstakel, als voor hen niet duidelijk is gemaakt welke informatie in welk veld hoort. Ook afbeeldingen zonder omschrijving, tekstkleuren die wegvallen tegen de achtergrond, uitklapmenu’s en onbegrijpelijke teksten bij links zorgen ervoor dat veel webshops beperkt toegankelijk zijn.'

'Mensen met beperking op achterstand' 

Het College maakt zich zorgen over deze situatie. 'Door het toegenomen gebruik van internet worden mensen in hun dagelijks leven steeds meer afhankelijk van websites', aldus collegelid Dick Houtzager. 'Als die niet toegankelijk zijn, staan mensen met een beperking op een achterstand.'

Bron: ANP

Ook interessant