Weinig straling in Nederlandse woning

Weinig straling in Nederlandse woning

De concentraties van gevaarlijke radioactieve stoffen zijn in vrijwel alle Nederlandse woningen laag, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een dinsdag verschenen onderzoek.

De onderzoekers onderzochten de concentraties van de radioactieve edelgassen radon en thoron die van nature ontstaan in de bodem. Ook ontstaan ze in bouwmaterialen die er van zijn gemaakt, waardoor de kankerverwekkende stoffen in woningen terechtkomen.

Grote verschillen op regionaal niveau

Op regionaal niveau zijn de verschillen in concentraties radon in Nederland groot. Zo is de gemiddelde concentratie in Zuid-Limburg ongeveer tweeënhalf keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Volgens het RIVM heeft dit waarschijnlijk te maken met verschillen in bodemtype. 'Maar in vergelijking met andere Europese landen is de radon-concentratie in Nederlandse woningen laag', aldus de onderzoekers.In totaal werden ruim 2500 woningen (gebouwd na 1930) onderzocht, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Radioactieve stoffen

Van nature veranderen radon en thoron in radioactieve stoffen die zich aan zwevende stofdeeltjes in huis hechten. Na inademen blijven ze achter in de longen en geven daar straling af. Dit brengt een risico op longkanker met zich mee.

Longkanker

Zo'n vierhonderd mensen per jaar krijgen longkanker door de gevaarlijke straling. Het gaat vooral om rokers. 'Dat komt doordat het gezondheidsrisico van radon en thoron voor rokers gemiddeld 25 keer zo groot is als voor niet-rokers', aldus het RIVM.

Bron: ANP

Ook interessant