Werkgevers willen arbeidsongeschiktheidsverzekering verplichten

Werkgevers willen arbeidsongeschiktheidsverzekering verplichten

Werkgevers dringen aan op een 'fundamentele verbouwing' van de arbeidsmarkt. Directeur Harry van de Kraats van werkgeversvereniging AWVN pleit onder meer voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden en de invoering van een zogeheten competentiepaspoort en een WerknaarWerkwet.

Het voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is opmerkelijk, omdat de werkgevers eerder nog vonden dat bijvoorbeeld zelfstandigen zelf moesten kunnen bepalen of ze zich wilden verzekeren. Het competentiepaspoort moet inzicht geven in welke competenties iemand heeft, omdat dit veel meer zou zeggen dan diploma's en functietitels. De WerknaarWerkwet zou betekenen dat WW-geld ingezet kan worden voor maatregelen die de kans vergroten dat een werkloze, of iemand die dat dreigt te worden, kan overstappen naar een nieuwe baan.

'Sociale zekerheid is te scheef verdeeld'

AWVN presenteert maandag op haar jaarcongres een reeks voorstellen om het moeizame debat over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt verder te brengen. De organisatie heeft de indruk dat de sociale zekerheid momenteel te scheef is verdeeld, door de vele zzp'ers die zich niet hebben laten verzekeren, met alle risico's van dien.

Ook de leegloop van de vakbeweging zien de werkgevers als een bedreiging, omdat daarmee het model van collectief afspraken maken over arbeidsvoorwaarden onder druk komt te staan. AWVN stelt voor om de komende tijd een aantal experimenten te starten om werknemers meer bij cao-onderhandelingen te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld door mensen bij het ondertekenen van hun arbeidscontract een proeflidmaatschap van een vakbond te geven.

Bron: ANP

Ook interessant