Werkloosheid vooral onder laagopgeleiden flink gedaald

Werkloosheid vooral onder laagopgeleiden flink gedaald

Met het aantrekken van de economie is de werkloosheid onder laagopgeleiden naar verhouding sterk afgenomen. In het eerste kwartaal van het jaar bedroeg de werkloosheid onder de laagopgeleide beroepsbevolking 9,2 procent. In 2014 was dat nog 13,2 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag in een rapport.

De werkloosheid is in juni gedaald naar 4,9 procent van de beroepsbevolking. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is minder dan 5 procent van alle mensen op de arbeidsmarkt op zoek naar werk en per direct beschikbaar.

Meer mensen met betaald werk

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6000 per maand afgenomen tot 446.000 personen in juni. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau. Uitkeringsinstantie UWV telde eind juni 372.000 WW-uitkeringen.

'Verschil in werkloosheid tussen onderwijsniveaus neemt af'

Zes jaar eerder, voordat de crisis uitbrak, was de werkloosheid onder laagopgeleiden nog 6,9 procent. Onder hoogopgeleiden nam de werkloosheid in die periode toe van 2,3 naar 4,5 procent. 'Daarmee was het werkloosheidspercentage op het hoogtepunt van de crisis nog steeds bijna drie keer zo hoog onder laagopgeleiden als onder hoogopgeleiden', aldus het CBS. Met het aantrekken van de economie neemt het verschil in werkloosheid tussen de verschillende onderwijsniveaus af. Het werkloosheidspercentage onder laagopgeleiden daalt sinds 2014 namelijk sterker dan onder hoogopgeleiden.

Veel werklozen laagopgeleid

De werkloosheid onder laagopgeleiden is momenteel nog steeds flink hoger dan onder hoogopgeleiden, bij wie 3,4 procent van de beroepsbevolking werkloos was.

Van de 500.000 werklozen in het eerste kwartaal van het jaar was ruim een op de drie laagopgeleid (basisonderwijs, vmbo of de eerste drie leerjaren van havo/vwo). Het aantal werklozen met een middelbaar onderwijsniveau is groter, maar de totale groep middelbaar opgeleiden in de beroepsbevolking is omvangrijker, waardoor het werkloosheidspercentage in die groep toch lager ligt.

Daling jeugdwerkloosheid, stijging werkloosheid 45-plussers

De jeugdwerkloosheid was in juni met 8,9 procent ook lager dan zes jaar geleden (9,5 procent). Het werkloosheidspercentage onder 45-plussers was echter nog hoger dan in 2011 (4,7 tegenover 4,1). Verder daalt de jeugdwerkloosheid de laatste drie maanden sneller dan bij de oudere leeftijdsgroepen. De daling van de werkloosheid bij ouderen vlakte begin 2017 juist af.

Minder WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen is sterker gedaald onder jongeren tot 25 jaar (min 5,4 procent) dan onder 55-plussers (min 2,7 procent). Daarnaast is de afname van het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van mei groter onder mannen (min 4,8 procent) dan onder vrouwen (min 2,2 procent).

Vergeleken met juni 2016 daalde het aantal uitkeringen sterk, met meer dan 15 procent. Bij bouwbedrijven is het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld afgenomen ten opzichte van een jaar geleden met bijna 43 procent, zo merkte het CBS op.

Stijging uitkeringen bankensector

Het UWV verstrekte 208.000 nieuwe uitkeringen in de eerste zes maanden van het jaar. Hiermee is het aantal nieuwe uitkeringen met 20,7 procent afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. In bijna alle sectoren is sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Het aantal nieuwe uitkeringen daalde bovengemiddeld bij bouwbedrijven en grootwinkelbedrijven. Wel wijkt de bankensector af, die liet een stijging van bijna 19 procent zien in het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van 2016.

Bron: ANP

Ook interessant