toggle menu

Werknemer wil jaarlijkse gezondheidscontrole

Werknemer wil jaarlijkse gezondheidscontrole

Twee op de drie werknemers in Nederland staat open voor een jaarlijkse controle van de eigen gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral lager opgeleiden (73 procent) openstaan voor een jaarlijkse gezondheidscheck. Zij doen vaak lichamelijk zwaar werk en geven aan dat ze dit om gezondheidstechnische redenen niet tot hun AOW-gerechtigde leeftijd vol kunnen houden.

Op dit moment krijgt 20 procent van de werknemers al een dergelijke controle door de werkgever aangeboden. Volgens het onderzoek staat de helft van de werknemers ook open voor een jaarlijks gesprek over de inzetbaarheid, waarin wordt bekeken of de werknemer nog voldoende fit is om het huidige werk te kunnen doen.

Veel bedrijven bieden fietsplannen, aangepaste werktijden of kortingen op de sportschool aan om de gezondheid van werknemers te verbeteren. Een ruime meerderheid van de werknemers wil niet zelf betalen voor dergelijke faciliteiten. Wel is een kleine groep bereid om te betalen voor hulp bij afvallen, bedrijfssport of een cursus stoppen met roken.

Bron: ANP

Ook interessant