Werknemers vrezen financiële problemen: onbelaste reiskostenvergoeding moet omhoog

Werknemers vrezen financiële problemen: onbelaste reiskostenvergoeding moet omhoog

Een op de vijf werkenden is bang voor financiële problemen als de werkgever de reiskostenvergoeding niet verhoogt om te compenseren voor de stijgende brandstofprijzen. Daarnaast zegt 16 procent van de werkenden een andere baan te zoeken waar de reiskosten wel genoeg worden gecompenseerd als de huidige werkgever dit weigert, concludeert HR-dienstverlener Visma Raet na eigen onderzoek.

update 23 mrt 2022, 15:48 uur
Misschien is het mogelijk de onbelaste reiskostenvergoeding eerder te verhogen dan het kabinet wilde

Staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) wil kijken of het mogelijk is de onbelaste reiskostenvergoeding eerder te verhogen dan het kabinet van plan was. Dat zegt hij de Kamer toe, nadat verschillende partijen hierom hadden gevraagd. 'Technisch zou je dat vanaf 1 juli kunnen doen', aldus Van Rij. Hij wil kijken wat het precies betekent als het kabinet daartoe zou besluiten.

Overigens wil de staatssecretaris nog niet beloven dat hij de vergoeding per kilometer waar geen belasting over hoeft te worden betaald eerder verhoogt. Partijen in de Kamer hadden dit voorgesteld om de pijn van de hoge brandstofprijzen te verzachten. Van Rij ziet verder ook 'een grote verantwoordelijkheid liggen bij werkgevers. Ze moeten dan ook die onbelaste reiskostenvergoeding toekennen aan werkgevers'.

Volgens de wet mogen werkgevers maximaal 19 cent per kilometer onbelast vergoeden aan werknemers. Dit is niet verplicht. De meerderheid van de ondervraagden ontvangt een reiskostenvergoeding. Als de reiskostenvergoeding niet hoger wordt, geeft bijna een derde van de ondervraagden aan vaker thuis te zullen werken de komende weken.

Thuiswerkvergoeding dekt kosten ook niet meer

Sommige werknemers krijgen ook een thuiswerkvergoeding, maar volgens Visma Raet is het de vraag of de 2 euro per dag die werkgevers onbelast mogen uitkeren de stijgende kosten kunnen blijven dekken. De helft van de ondervraagden die zo'n vergoeding krijgt zegt dat deze niet toereikend is. De thuiswerkvergoeding is bedoeld voor kosten voor onder meer koffie, thee, water en wc-papier. Twee op de drie werknemers krijgen helemaal geen thuiswerkvergoeding.

Meer uitkeren of leasefietsen voor het personeel

Volgens Visma Raet moet er met name voor werknemers die niet thuis kunnen werken, zoals mensen in de zorg en het onderwijs, goed gekeken worden naar de reiskostenvergoeding. Een oplossing kan zijn om meer uit te keren, want de 19 cent per kilometer en de 2 euro per dag zijn niet het maximumbedrag. Werkgevers worden dan voor het deel dat boven het onbelaste deel uitkomt belast. Ook kunnen werkgevers bijvoorbeeld leasefietsen geven aan personeel, zegt Visma Raet.

Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat de overheid met een subsidie moet komen voor werkgevers om hun personeel te kunnen compenseren voor de stijgende brandstofprijzen.

CNV: Overheid moet bijspringen

Ook het CNV vindt dat de overheid moet inspringen voor de hoge reiskosten. De werknemersorganisatie denkt zelf eerder aan een verhoging van de maximale onbelaste reiskostenvergoeding van 19 naar 23 cent per kilometer. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de koopkracht.

'We krijgen tientallen meldingen binnen van leden voor wie het reizen naar het werk onbetaalbaar is geworden. De verwachting is dat dit ook na 1 april zo blijft. Daarom moet de belastingvrije fiscale vrijstelling omhoog', zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. 'Al jaren is die 19 cent niet toereikend, maar nu zeker niet meer. Het kabinet wil pas in 2024 de vrijstelling regelen, maar wij willen dat dit nu al ingaat. Je gaat naar je werk om geld te verdienen, niet om geld te betalen.'

Het CNV maakt zich daarnaast sterk voor een betere reiskostenregeling in de cao's. 'We spreken leden die slechts 8 cent vergoed krijgen, met een maximum van 30 kilometer. Of mensen die helemaal niets krijgen. Deze groep werkenden moet in ieder geval de huidige fiscale vrijstelling, 19 cent, ontvangen.' 

Over het onderzoek van Visma Raet

Visma Raet ondervroeg ruim 2200 Nederlanders. Daarvan gaat 77 procent wel eens met de auto naar het werk. 71 procent van de ondervraagden ontvangt een reiskostenvergoeding. Maar 34 procent ontvangt een thuiswerkvergoeding.

Bron: ANP

Ook interessant