toggle menu

Wiebes: 'Geen recht op huurtoeslag bij hoge schade-uitkering'

Wiebes: 'Geen recht op huurtoeslag bij hoge schade-uitkering'

Als je door een uitkering bij schade boven de huurtoeslaggrens uitkomt, dan heb je geen recht op huurtoeslag. Dit zegt staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes naar aanleiding van de uitzending van Radar op 13 maart.

De SP stelde vijf Kamervragen aan de staatssecretaris naar aanleiding van het item van Radar over het niet ontvangen van huurtoeslag door een schade-uitkering.

In de specifieke zaak heeft een koppel na brand een schade-uitkering van ruim 22.000 euro gekregen, waardoor zij bij de peildatum van het vermogen van de Belastingdienst op 1 januari boven de huurtoeslaggrens uitkomen. Zonder de schade-uitkering zouden zij wel recht hebben op huurtoeslag. Ze worden dus benadeeld door de datum van de schade-uitkering.

Maatwerk niet mogelijk

Wiebes zegt dat de Belastingdienst niet de mogelijkheid heeft om maatwerk te leveren. Als je vermogen op 1 januari van het kalenderjaar boven de grens uitkomt (in 2015 was dit 21.330 euro), heb je dus geen recht op huurtoeslag.

'De grens maakt geen onderscheid waarvoor het vermogen bestemd is of wat de herkomst van het vermogen is'. Ook als het geld afkomstig is van een schade-uitkering wordt dit dus meegerekend in het vermogen.

Wat kunnen verzekeraars doen?

Verzekeraars hebben geen zorgplicht, in de zin dat zij bij schade-uitkeringen rekening moeten houden met omstandigheden, zoals de ontvangst van de huur- of zorgtoeslag door een klant, aldus Wiebes. 'Dit betreft (privacygevoelige) informatie tussen de klant en de Belastingdienst die geen verband houdt met de betreffende schadeverzekering en daaruit voortvloeiende schade-uitkering.'

Wiebes ziet een maatoplossing voor het koppel in de Radar-uitzending niet tot de mogelijkheden, en ziet ook geen aanleiding om voor andere gevallen een uitzondering te creëren.

Ook interessant