Woningcorporaties tevreden met budget woningbouw

Woningcorporaties tevreden met budget woningbouw

'Eindelijk ziet het kabinet in dat de verhuurdersheffing rampzalig is geweest voor de woningbouw. Dit is een kantelpunt in het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren, Dat is positief, maar er is meer nodig. En snel: de wooncrisis is nu. Verlaag de belastingen voor woningcorporaties, zorg voor bouwlocaties en maak het mogelijk dat corporaties middenhuurwoningen kunnen bouwen', zegt Aedes, de vereniging van woningcorporaties in een reactie op de kabinetsplannen.

Het kabinet trekt de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar uit voor woningbouw. 'Maar de totale belastingen voor corporaties rijzen de komende jaren de pan uit. Daarvan zijn huurders en woningzoekenden de dupe. Dat geld moet naar nieuwbouw, naar verduurzaming en naar leefbare wijken', aldus Marnix Norder, voorzitter van Aedes.

Nieuwbouw afdwingen

Vereniging Eigen Huis (VEH) is van mening dat alleen een grote zak geld van het kabinet niet voldoende is om met kracht de woningmarktproblemen op te lossen. Daarvoor is het volgens VEH ook nodig dat minister Ollongren ook de bevoegdheid en het instrumentarium krijgt om nieuwbouw bij provincies en gemeenten af te dwingen.

Starters

De vereniging vindt het hard nodig dat het kabinet kijkt naar mogelijkheden om de positie van starters te versterken, door ze vrij te stellen van overdrachtsbelasting en beleggers meer te laten betalen.

Het kabinet wil prioriteit geven aan woningbouw en starters op de woningmarkt. Wat dat oplevert zal echter pas blijken bij de uitwerking. Effectieve maatregelen zijn hard nodig, want intussen loopt het woningtekort net zo hard op als de huizenprijzen, aldus VEH.

Update 19 september: 'Oplossen wooncrisis kost tien keer meer'

Voor het oplossen van de wooncrisis is tien keer zoveel geld nodig. Dat betekent één miljard euro per jaar in plaats van de voorgestelde één miljard euro tot 2030 in de miljoenennota. Met deze boodschap kwam voorzitter Marnix Norder van de vereniging voor woningcorporaties Aedes op NPO Radio 1.

Belastingdruk

Het bedrag van honderd miljoen euro is een 'pleister op gapende wonden' die volgens Aedes zijn achtergelaten bij woningcorporaties. 'Als je het echt serieus wil aanpakken, dan moet je de belastingdruk per jaar naar beneden halen. Als we elk jaar een miljard minder belasting betalen dan nu, dan gaat het lukken om de wooncrisis aan te pakken', aldus Norder.

Eerder sprak Aedes zich positief uit over de prioriteit die de woningmarktproblematiek krijgt in de kabinetsplannen, maar gaf de organisatie al aan dat er meer nodig is.

Positief

Makelaarsvereniging NVM staat eveneens positief tegenover de prioriteit die de woningmarkt krijgt in de initiatieven van de overheid. 'Ik ben blij dat Ollongren de situatie op de woningmarkt niet langer op z’n beloop laat. De ideeën waren er al, nu komt daar ook geld bij', aldus Onno Hoes, de nieuwe voorzitter van de NVM.

Bron: ANP

Ook interessant