Woonstichting discrimineerde bij toewijzing

Woonstichting discrimineerde bij toewijzing

Woningstichting De Voorzorg in Hoensbroek (gemeente Heerlen) heeft jarenlang gediscrimineerd bij de toewijzing van huurwoningen. Tussen 2013 en 2016 speelden onder meer ras, uiterlijke kenmerken, (lichaams)geur, medicijngebruik, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, godsdienst en levensovertuiging een rol. Bepaalde woningzoekenden werden vervolgens gediscrimineerd en geweigerd.

De corporatie maakte dit woensdag zelf bekend. Directie en raad van commissarissen van De Voorzorg laten woensdag weten zeer geschokt te zijn 'over de onfatsoenlijke manier waarop woningtoewijzing in het verleden heeft plaatsgevonden'. Volgens de directie tart deze manier van woningtoewijzing elk voorstellingsvermogen.

Angstcultuur in corporatie

Een jaar geleden werd een interim-bestuurder aangesteld nadat uit onderzoek was gebleken dat in de corporatie een angstcultuur heerste. Ook kwamen 'onregelmatigheden' in de bedrijfsvoering aan het licht. Deze interimbestuurder kreeg signalen dat er sprake was van een 'ontoelaatbare vorm van woningtoewijzing' en greep in.

In contact met gediscrimineerde woningzoekenden

De corporatie zegt niet meer te kunnen achterhalen welke woningzoekenden zijn benadeeld en om hoeveel mensen het gaat. Daarover is geen administratie gevoerd. De directie staat naar eigen zeggen echter open voor contact met voormalig woningzoekenden die zich in het verleden niet oprecht behandeld voelden.

De Voorzorg heeft begin vorig jaar op aanwijzing van de Autoriteit Woningcorporaties een - inmiddels afgerond - verbeterplan opgesteld.

Het Openbaar Ministerie (OM) is volgens een woordvoerster de stukken aan het bestuderen en beslist later of daaruit een strafrechtelijk onderzoek volgt.

Bron: ANP

Ook interessant