Yarden mag van het Kifid polisvoorwaarden eenzijdig wijzigen

Yarden mag van het Kifid polisvoorwaarden eenzijdig wijzigen

Yarden mag vanwege hun slechte financiële positie de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen. Dat concludeert de Geschillencommissie van het Kifid vandaag in twee uitspraken. De wijziging van de natura-uitvaartverzekering is nodig om te voldoen aan de wettelijke financiële eisen. Yarden heeft anders onvoldoende financiële buffers om in de toekomst haar financiële verplichtingen te kunnen nakomen. De wijziging van de voorwaarden is nodig om een faillissement te voorkomen, waardoor alle verzekerden slechter af zijn.

Radar berichtte eerder over de eenzijdige wijziging van de uitvaartverzekering van Yarden.In juli 2019 kregen 390.000 verzekerden met een pakketpolis een brief van Yarden dat ze vanaf 2020 moeten bijbetalen voor hun uitvaart. Yarden beriep zich op financiële problemen en een en-bloc clausule in de polisvoorwaarden. 

En-bloc clausule

Een en-bloc clausule betekent een eenzijdig wijzigingsbeding. Yarden wijzigt zonder instemming van de klant eenzijdig de gemaakte afspraken. Yarden heeft vanaf 1 januari 2020 de pakketpolis van 390.000 verzekerden gemaximeerd. Eventuele prijsstijgingen van de uitvaart moeten nabestaanden voortaan zelf bijbetalen.

Geen onverwachte kosten

De 390.000 klanten sloten in het verleden juist deze uitvaartverzekering af, zodat hun nabestaanden niet geconfronteerd zouden worden met onverwachte kosten voor de uitvaart. De pakketpolis van Yarden dekt de complete uitvaart. Het is een naturapolis waarin bepaalde diensten zijn afgesproken zoals het verzorgen van de overledene, de kist, rouwbrieven, de uitvaart en de koffietafel na afloop.>

Ingreep noodzakelijk

Het Kifid komt tot de conclusie dat deze eenzijdige aanpassing mag en dat de 390.000 klanten vanaf 1 januari 2020 opdraaien voor de jaarlijkse prijsstijgingen. Volgens het Klachteninstituut heeft Yarden voldoende aannemelijk gemaakt dat deze ingreep noodzakelijk was en dat ze moeten voldoen aan de wettelijke financiële eisen van De Nederlandsche Bank (DNB). Je moet als verzekeraar voldoende vermogen hebben om in de toekomst alle uitvaarten te kunnen betalen. Als Yarden failliet zou gaan, zijn alle verzekerden slechter af. Lees hier het persbericht van Kifid.

Recht op compensatie

De Consumentenbond en massaclaim specialist ConsumentenClaim hebben hun krachten gebundeld of ze juridische stappen kunnen nemen tegen Yarden. Gedupeerden kunnen zich gratis aanmelden bij Claimservice. Het samenwerkingsverband ontdekte dat een aantal Yarden-verzekerden onterecht teveel hebben betaald voor hun uitvaart. Klanten hebben mogelijk recht op compensatie. Op de site van Radar staan tips en vier voorbeeldbrieven om je geld terug te eisen bij Yarden.En we hebben ook een voorbeeldbrief hoe je bij Yarden bezwaar kan maken tegen de wijziging

Dela wil Yarden overnemen

Concurrent Dela wilde in oktober 2019 het armlastige Yarden overnemen. Dela vroeg hiervoor toestemming bij de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM voorziet mededingingsproblemen. In sommige regio's - met name Noord-Brabant - zou Dela na de overname te dominant worden, waardoor de consument te weinig keuzevrijheid heeft.

Yarden eerder op vingers getikt

Yarden probeerde in 2007 ook al de uitvaartverzekering aan te passen. De verzekeraar probeerde de zogenaamde naturapolis om te zetten in een sommenverzekering. Dan zijn klanten niet verzekerd voor de afgesproken diensten zoals vastgelegd in de polis, maar dan krijgen klanten een bepaald geldbedrag. De verzekerden moet zelf de diensten kopen. En is de sommenverzekering niet voldoende, dan moet de klant alsnog bijbetalen. De Ombudsman Financiële Dienstverlening tikte Yarden toen op de vingers, omdat deze wijziging niet mocht.

120 klachten

Nu komt het Kifid tot een andere conclusie vanwege de slechte financiële situatie van Yarden. Kifid heeft nog ruim 120 klachten over de Yarden-pakketpolis ontvangen. Het klachteninstituut zal deze consumenten informeren over deze twee gedane uitspraken en wat dat betekent voor de behandeling van hun klacht. Voor zover het klachten betreft over een pakketpolis met in de geldende voorwaarden een en-bloc-bepaling, zal de Geschillencommissie bij beoordeling van deze klachten vasthouden aan de lijn zoals uiteengezet in de vandaag gepubliceerde uitspraken. De uitspraken kun je hier en hier lezen. Uitspraak GC 2020-696 tegen Yarden is niet-bindend. Hier zou de consument nog naar de rechter kunnen stappen. De uitspraak GC 2020-697 tegen Yarden is bindend.

Moeilijk je recht halen

Advocaat Caspar Janssens, die diverse keren in Radar Radio te gast was om te praten over Yarden, is verbaasd over de uitspraak van het Kifid. 'Ik vrees dat deze consumenten zich niet hebben laten bijstaan door een advocaat. Zonder juridisch professionele bijstand red je het niet bij het Kifid. Het klinkt leuk een gratis laagdrempelig klachteninstituut, maar zonder hulp kun je daar moeilijk je recht halen. Deze consumenten hadden beter naar de gewone rechter kunnen stappen.'

Verslechtering van de voorwaarden

Ook voor de Consumentenbond is deze uitspraak van het Kifid geen uitgemaakte zaak. Woordvoerder Joyce Donat zegt: 'Het Kifid doet een uitspraak over of de en-bloc clausule terecht is toegepast. Kifid vindt van wel, want Yarden zit in zeer zwaar financieel weer en heeft geen andere keus. Maar wij stellen dat die en-bloc clausule helemaal niet in deze polissen had mogen staan. De verzekerden hadden eerst een polis bij AVVL en Nuva en dat is later overgenomen door Yarden. Daarbij is de mensen niet of nauwelijks verteld dat hun voorwaarden verslechterden door de opname van een en-bloc clausule. Dat had niet gemogen. Zoiets is dusdanig een verslechtering van de voorwaarden, daar had Yarden expliciet instemming voor moeten krijgen van de polishouders.'

Water aan de lippen

'Bovendien staat deze discussie los van de vraag of er een financiële noodzaak was om die clausule in te roepen', zegt de Consumentenbond. 'Want dat mag echt alleen als het water je aan de lippen staat en er geen andere mogelijkheid is. Ook hiervan zijn we niet helemaal van overtuigd. Maar goed, het Kifid dus wel. We wachten overigens nog wel op de uitspraak in de derde zaak die er bij het Kifid ligt. Mogelijk schept dat nog een ander licht op de zaak.'

Plafond 3600 euro

De Consumentenbond in samenwerking met ConsumentenClaim gaan nog steeds door met hun procedure. Ze hebben ook nog vragen bij de eventuele overname van Yarden door Dela. 'Als Dela de komende tien jaar de kosten van de betreffende uitvaarten niet verhoogt, dan hoeft er niet bijbetaald te worden. En wat moeten klanten over vijftien jaar betalen? Bovendien heeft  Dela een plafond vastgesteld van 3600 euro. Met de huidige inflatie zou je dat plafond al in een jaar of 6 hebben bereikt. De Consumentenbond wil een betere tegemoetkoming voor de polishouders en duidelijke voorwaarden. Dus wordt vervolgd', zegt Donat.

 

Ook interessant