Zorgen om kwaliteit Nederlands drinkwater

Zorgen om kwaliteit Nederlands drinkwater

Het Nederlandse drinkwater wordt in toenemende mate bedreigd door vervuilende stoffen. Drinkwaterbedrijven slaan daar alarm over naar aanleiding van een "zorgelijk" rapport van KWR, het kennisinstituut van de drinkwatersector. Onder meer industriële stoffen, mest en medicijnresten vervuilen het water steeds meer.

Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven, roept op tot maatregelen en waarschuwt dat komende generaties problemen zullen ervaren als nu niet snel actie wordt ondernomen. Het grondwater waar drinkwater uit wordt gewonnen, raakt op steeds grotere diepten en met meer stoffen verontreinigd. Dit leidt volgens het KWR tot een waarschijnlijk onomkeerbare verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Voorzitter van Vewin Peter van der Velden vindt dat er snel oplossingen moeten komen. 'Drinkwaterbedrijven maken zich zorgen over de toename van bestaande en nieuwe bedreigingen', zegt hij. Van Der Velden heeft het rapport donderdag overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Risico's voor grond- en oppervlaktewater nemen toe

Het Nederlandse drinkwater komt voor meer dan de helft uit grondwater, 40 procent wordt gewonnen uit oppervlaktewater, met name uit de Rijn, het IJsselmeer en de Maas. De onderzoekers zien de risico's zowel voor het grondwater als voor het oppervlaktewater toenemen. De eerste aanbeveling in het onderzoek is dan ook om het probleem bij de bron aan te pakken, dus ervoor te zorgen dat vervuilende stoffen minder in het water terechtkomen. Daarvoor moet Nederland ook samenwerken met andere landen die de Rijn en de Maas vervuilen.

Bewustwording watervervuiling 

Verder moet worden ingezet op vroege signalering van 'bedreigingen en risico's' en moeten boeren en burgers meer bewust worden gemaakt van de watervervuiling. De belangrijkste partijen, zoals overheden en drinkwaterbedrijven, zijn al langer met elkaar in overleg over het verbeteren van de waterkwaliteit.

Hoe lang blijft je drinkwater eigenlijk goed? Radar zoekt het voor je uit!

 Lees: Hoe lang kun je drinkwater bewaren? 

Bron: ANP

Ook interessant