toggle menu

Ambtenaar

 • 'Digitalisering van de overheid gaat niet snel genoeg'
  'Digitalisering van de overheid gaat niet snel genoeg'

  'Digitalisering van de overheid gaat niet snel genoeg'

  • 05-04-18

  De digitalisering van de overheid loopt ver achter op schema. Ondanks dat het ene na het andere rijksprogramma wordt opgetuigd, voelen ambtenaren zich door een gebrek aan doelmatigheid 'in de steek gelaten', zo blijkt uit onderzoek van I&O Research en Binnenlands Bestuur. Ook over de toekomst zijn ambtenaren niet optimistisch.

 • 'Maak geautomatiseerde overheidsbesluiten duidelijker'
  'Maak geautomatiseerde overheidsbesluiten duidelijker'

  'Maak geautomatiseerde overheidsbesluiten duidelijker'

  • 30-01-18

  Burgers moeten hulp krijgen bij problemen met geautomatiseerde overheidsbesluiten. Het is onduidelijk hoe deze beslissingen over bijvoorbeeld toeslagen, AOW en kinderbijslag tot stand komen en of deze wel juist zijn. Onderzoeker Marlies van Eck van Tilburg University wil dat de overheid een ambtenaar inzet die mensen kan helpen bij problemen. Dat meldt Accountancy Vanmorgen.

 • 'Meeste werknemers gaan er financieel licht op vooruit'
  'Meeste werknemers gaan er financieel licht op vooruit'

  'Meeste werknemers gaan er financieel licht op vooruit'

  • 05-01-17

  Bijna alle werknemers in Nederland gaan er dit jaar in hun nettoloon een klein beetje op vooruit. De grootste loonstijging is voor mensen die bruto 1750 euro per maand verdienen. Zij zien het maandelijkse bedrag op hun bankrekening met 11 euro stijgen. Dat blijkt uit donderdag gepresenteerde berekeningen van loonstrookverwerker ADP.

 • Meldpunten voor klachten boa's
  Meldpunten voor klachten boa's

  Meldpunten voor klachten boa's

  • 14-11-16

  De Nationale ombudsman is een onderzoek begonnen naar klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zoals stadswachten, conducteurs en boswachters. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het optreden van boa's professioneler kan.

 • Hogere pensioenpremie voor leraren en ambtenaren
  Hogere pensioenpremie voor leraren en ambtenaren

  Hogere pensioenpremie voor leraren en ambtenaren

  • 31-10-16

  De premies bij ambtenarenpensioenfonds ABP gaan de komende jaren substantieel stijgen. De premieverhoging zou dermate fors zijn dat besloten is die over een paar jaar uit te smeren.

 • Kans op pensioenverlaging toegenomen
  Kans op pensioenverlaging toegenomen

  Kans op pensioenverlaging toegenomen

  • 15-09-16

  De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is vorige maand licht verbeterd, maar blijft penibel. De kans dat de pensioenen in 2017 moeten worden verlaagd is daardoor verder toegenomen, aldus het fonds.

 • Nederlanders geven de overheid een magere voldoende
  Nederlanders geven de overheid een magere voldoende

  Nederlanders geven de overheid een magere voldoende

  • 05-09-16

  Veel mensen ergeren zich aan de overheid. De grootste ergernis is dat ambtenaren niet altijd deskundig lijken om een probleem op te lossen. Ook vinden mensen het vervelend dat ze vaak niet weten waar ze aan toe zijn.