toggle menu

Beroepsonderwijs

 • Steeds minder doorstroom van mbo naar hbo
  Steeds minder doorstroom van mbo naar hbo

  Steeds minder doorstroom van mbo naar hbo

  • 30-09-19

  De doorstroom van jongeren tot 25 jaar van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs is in de afgelopen jaren gedaald. In 2010 ging 44 procent (22.000) van de mbo-4-studenten door op het hbo, en in 2018 was dat nog maar 39 procent (23.000). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vanuit het mbo geeft alleen een mbo-4-diploma toegang tot het hbo.

 • Onderwijs en opleiding
  Onderwijs en opleiding

  Onderwijs en opleiding

  • 03-12-18

  Voordat je als volwassen burger een baan kunt vinden, moet je in Nederland eerst naar school om de benodigde vaardigheden op te doen. Je begint op de basisschool, waarna je naar het voortgezet onderwijs (ook bekend als middelbare school) gaat. Afhankelijk van je schoolprestaties is dat praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Ben je daarmee klaar, kun je ervoor kiezen om verder te studeren op het mbo, hbo of de universiteit.

 • Mbo'ers gaan ook studenten heten
  Mbo'ers gaan ook studenten heten

  Mbo'ers gaan ook studenten heten

  • 31-05-18

  Leerlingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaan vanaf het schooljaar 2020-2021 student heten. Ze worden nu nog officieel deelnemer genoemd. Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) dekt de huidige term de lading niet meer.

 • Helft leerlingen praktijkonderwijs behaalt later toch diploma
  Helft leerlingen praktijkonderwijs behaalt later toch diploma

  Helft leerlingen praktijkonderwijs behaalt later toch diploma

  • 12-02-18

  Het lukt ruim de helft van de leerlingen die praktijkonderwijs hebben gevolgd om daarna een diploma te behalen. 1 op de 4 weet zelfs een mbo-2-diploma of hoger te halen. Dat percentage (23 procent) is boven verwachting hoog. Een dergelijk diploma geldt op de arbeidsmarkt als startkwalificatie.

 • Slob wil meer waardering voor vmbo
  Slob wil meer waardering voor vmbo

  Slob wil meer waardering voor vmbo

  • 09-02-18

  Ouders moeten af van het idee dat vmbo niet goed genoeg is voor hun kind. Dat zegt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in het AD. 'Het vmbo mag er gewoon zijn. Dit is prachtig onderwijs dat voor een hele groep kinderen - want er gaan er heel veel heen - erg passend is'

 • Collegegeld omlaag voor alle lerarenopleidingen
  Collegegeld omlaag voor alle lerarenopleidingen

  Collegegeld omlaag voor alle lerarenopleidingen

  • 07-12-17

  Het wordt goedkoper om een opleiding tot leraar te volgen. Het kabinet gaat het collegegeld voor alle lerarenopleidingen verlagen, meldt het AD.

 • 'Middelbaar beroepsonderwijs heeft impuls nodig'
  'Middelbaar beroepsonderwijs heeft impuls nodig'

  'Middelbaar beroepsonderwijs heeft impuls nodig'

  • 17-11-17

  Het middelbaar beroepsonderwijs heeft een impuls nodig en daarin hebben kabinet, onderwijsinstellingen en bedrijven een grote rol. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan de minister van Onderwijs. Het werkend leren biedt volgens de raad een goed toekomstperspectief maar dan zijn er wel maatregelen nodig. Zo zou bijvoorbeeld het havo meer praktijkgerichte leervormen gaan aanbieden.

 • 16 procent van vmbo'ers stroomt door naar havo
  16 procent van vmbo'ers stroomt door naar havo

  16 procent van vmbo'ers stroomt door naar havo

  • 14-11-17

  Zo'n 16 procent van de vmbo'ers stroomt na het behalen van het diploma door naar de havo. Tussen vmbo-scholen bestaan grote verschillen als het gaat om hoeveel kinderen naar de havo doorstromen. Dit blijkt uit een analyse van de NOS, op basis van gegevens van 764 middelbare scholen.

 • Mbo onvoldoende voorbereid op veranderingen arbeidsmarkt
  Mbo onvoldoende voorbereid op veranderingen arbeidsmarkt

  Mbo onvoldoende voorbereid op veranderingen arbeidsmarkt

  • 06-09-17

  Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) speelt onvoldoende in op de veranderingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

 • Studenten komen met ideeën voor betere doorstroom hbo
  Studenten komen met ideeën voor betere doorstroom hbo

  Studenten komen met ideeën voor betere doorstroom hbo

  • 15-05-17

  Om mbo'ers ook op het hbo te laten slagen, moeten er onder meer bootcamps, een festival en een studievereniging voor deze doorstromers komen. Die ideeën hebben studenten minister Jet Bussemaker van Onderwijs maandag voorgelegd.

 • Ophef om uitzending Jeugdjournaal over hoge Cito-scores
  Ophef om uitzending Jeugdjournaal over hoge Cito-scores

  Ophef om uitzending Jeugdjournaal over hoge Cito-scores

  • 12-05-17

  Waarom is er op het Jeugdjournaal geen aandacht voor leerlingen met een lage Cito-score? Dit vraagt Lisette van den Beld zich af, begeleider op een vmbo-school in het Gooi. NOS meldt een brief van Van den Beld te hebben ontvangen, naar aanleiding van een uitzending van het NOS Jeugdjournaal. Daarin is vooral aandacht voor leerlingen met hoge scores.

 • Het beroepsonderwijs. 'Ze denken dat ik dom ben' - deel I
  Het beroepsonderwijs. 'Ze denken dat ik dom ben' - deel I

  Het beroepsonderwijs. 'Ze denken dat ik dom ben' - deel I

  • 19-12-16

  Naar de havo mág je, en naar het vmbo móet je. Na al die jaren heeft het beroepsonderwijs in Nederland nog steeds een slecht imago. Wat doet dat met de leerlingen? Hebben we genoeg aandacht en geld over voor kinderen die naar het beroepsonderwijs gaan? Het gaat over 50 procent van alle jongeren. Maandag in het eerste deel van Radar Extra.

 • Financiële hulp voor ouders van mbo-kind
  Financiële hulp voor ouders van mbo-kind

  Financiële hulp voor ouders van mbo-kind

  • 02-09-16

  Ouders met een laag inkomen en een minderjarig kind op een beroepsopleidende leerweg (bol) kunnen financiële hulp krijgen. Dat staat in een brief van onderwijsminister Jet Bussemaker aan de mbo-scholen.