Gelijk loon

  • Geen loondiscriminatie meer? Europese wet in de maak
    Geen loondiscriminatie meer? Europese wet in de maak

    Geen loondiscriminatie meer? Europese wet in de maak

    • 04-03-21

    Een nieuwe Europese richtlijn moet een einde maken aan loondiscriminatie tussen werknemers die in een bedrijf hetzelfde werk doen. Grotere werkgevers worden in een voorstel van de Europese Commissie verplicht looninformatie jaarlijks te publiceren en mogen sollicitanten niet meer naar vorige salarissen vragen. Werknemers krijgen meer mogelijkheden om vermeende loonongelijkheid aan te vechten en hun gemiste inkomsten terug te vorderen.

  • 'Nederlandse banken zetten zich te weinig in voor vrouwenrechten'
    'Nederlandse banken zetten zich te weinig in voor vrouwenrechten'

    'Nederlandse banken zetten zich te weinig in voor vrouwenrechten'

    • 05-03-20

    Veel Nederlandse banken hebben niet voldoende vrouwen in topfunctie. Het wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen aan de top wordt niet gehaald door ABN Amro, ING, NIBC en Van Landschot. Rabobank, Volksbank en Triodos voldoen wel aan de wettelijke eis.